Inzet van geïntegreerde geneeskundige en forensisch-medische expertise

Meer zekerheid bij vermoeden van kindermishandeling

Klinische praktijk
Maartje C.M. Schouten
Wouter A. Karst
Henk F. van Stel
Arianne H. Teeuw
Elise M. van de Putte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D941
Abstract

Dames en Heren,

Een onterecht vermoeden van kindermishandeling kan grote gevolgen hebben voor het kind en familie. Anderzijds kan over het hoofd zien van kindermishandeling eveneens ernstige consequenties met zich meebrengen. Letsels bij kinderen kunnen accidenteel optreden, kunnen een uiting zijn van een ziekte of kunnen toegebracht zijn. Daarnaast kunnen sommige fysiologische fenomenen op een letsel lijken. Onderscheid hiertussen kan lastig zijn en vraagt om geïntegreerde geneeskundige en forensisch-medische expertise. Aan de hand van 3 patiënten lichten wij dit toe.

Patiënt A, een jongetje van 7 maanden, is opgenomen vanwege een spiraalfractuur van de rechter humerus. Zijn ouders vertellen dat het broertje van 6 jaar de patiënt hielp met omrollen. Tijdens het omrollen had het broertje een knakje gehoord en begon de patiënt te huilen. Hierop waren de ouders direct met hun zoontje naar de Spoedeisende Hulp gegaan. De voorgeschiedenis is blanco en de familieanamnese geeft geen aanwijzingen voor een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Drs. M.C.M. Schouten, arts-onderzoeker sociale pediatrie; dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie (tevens: Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht.

Dr. H.F. van Stel, klinisch epidemioloog

Nederlands Forensisch Instituut, afd. Medisch Forensisch Onderzoek, Den Haag.

Drs. W.A. Karst, forensisch arts (tevens: Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).

Academisch Medisch Centrum, afd. Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam.

Drs. A.H. Teeuw, kinderarts sociale pediatrie (tevens: Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).

Contact drs. M.C.M. Schouten (m.c.m.schouten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling werd opgezet met financiële ondersteuning van Stichting Kinderpostzegels Nederland en ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Maartje C.M. Schouten ICMJE-formulier
Wouter A. Karst ICMJE-formulier
Henk F. van Stel ICMJE-formulier
Arianne H. Teeuw ICMJE-formulier
Elise M. van de Putte ICMJE-formulier
Retinabloedingen als teken van kindermishandeling

Ook interessant

Reacties