Screening op kindermishandeling: wat levert het op?

Commentaar
25-07-2019
Maartje C.M. Schouten, Judith S. Sittig en Elise M. van de Putte

Kindermishandeling is een wijd verbreid probleem, waarvan de signalering in de medische zorg een nationale aanpak verdient. Sinds de herziening van de Meldcode Kindermishandeling per 1 januari 2019 is weer extra aandacht ontstaan voor het signaleren van kindermishandeling en de rol daarin van zorgprofessionals. Het veelvuldig niet opmerken van kindermishandeling ondanks verplichte screening wordt vaak genoemd als verbeterpunt. De vraag is wat de screening op kindermishandeling precies oplevert.

Sinds 2011 zijn zorgprofessionals verplicht om te screenen op kindermishandeling met behulp van een screeningsinstrument op SEH-afdelingen en huisartsenposten (HAP).1 Dit is ingevoerd nadat uit onderzoek naar voren kwam dat kindermishandeling vaak gemist werd en artsen weinig meldingen deden bij het toenmalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Kindermishandeling heeft ernstige korte- en langetermijneffecten, waardoor vroegtijdige signalering essentieel is. Toch is Nederland het enige land ter wereld dat gebruik maakt van verplichte screeningsinstrumenten.

Screening op kindermishandeling

Een screeningsinstrument voor kindermishandeling bestaat uit meerdere vragen, onder andere over het soort letsel, de acties van ouders op het letsel, en het gedrag van ouders in de spreekkamer. Het eerste screeningsinstrument is SPUTOVAMO, dat bestaat uit 9 open vragen die kunnen leiden tot een vermoeden van fysieke kindermishandeling.2 Sinds de introductie van deze vragenlijst zijn er meerdere varianten van SPUTOVAMO ontwikkeld, die met binaire vragen leiden tot wel of geen vermoeden van kindermishandeling.3 Bij een vermoeden van kindermishandeling worden de ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing