Screening op kindermishandeling op de SEH*

Onderzoek
Judith S. Sittig
Cuno S.P.M. Uiterwaal
Karel G.M. Moons
Ingrid M.B. Russel
Rutger A.J. Nievelstein
Edward E.S. Nieuwenhuis
Elise M. van de Putte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D672
Abstract

Samenvatting

Doel

Het doel van dit onderzoek was de diagnostische waarde vast te stellen van de verplichte screening op kindermishandeling op afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH). Ook onderzochten we de toegevoegde waarde van de inzet van kinderartsen met forensisch-medische expertise bij kinderen (FMEK) naast de screening.

Opzet

Multicentrisch dwarsdoorsnede-onderzoek.

Methode

Voor alle kinderen in de leeftijd 0-7 jaar die met letsel op een SEH kwamen, vulde SEH-personeel de verplichte SPUTOVAMO-R-vragenlijst in. De uitkomst van deze indextest werd vergeleken met een referentietest en met het oordeel van de kinderarts met FMEK. De referentietest bestond uit geblindeerde, onafhankelijke beoordeling van zowel positieve als negatieve indextests door een panel van experts op basis van uitgebreide dossierinformatie.

Resultaten

Bij 3 van de 4290 geïncludeerde kinderen werd in de referentietest lichamelijke kindermishandeling geconstateerd, een prevalentie van 0,07%. De positief voorspellende waarde van SPUTOVAMO-R voor lichamelijke kindermishandeling was 0,03 (95%-BI: 0,006-0,085), de negatief voorspellende waarde 1,0 (95%-BI: 0,994-1,0). De overeenstemming tussen panelleden en kinderartsen met FMEK over de diagnose ‘lichamelijke mishandeling’ bij kinderen met een positieve uitslag op de indextest was 100%.

Conclusie

SPUTOVAMO-R spoort alle gevallen van lichamelijke kindermishandeling op, maar wel met zeer veel fout-positieve uitslagen. De inzet van kinderartsen met FMEK bij kinderen met een positieve uitslag op de SPUTOVAMO-R kan het aantal fout-positieven sterk reduceren.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMJ Open (2016;6:e010788) met als titel ‘Value of systematic detection of physical child abuse at emergency rooms: a cross-sectional diagnostic accuracy study’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Afd. Kindergeneeskunde: dr. J.S. Sittig, aios kindergeneeskunde (tevens GGZ Centraal, Hilversum); I.M.B. Russel, prof.dr. E.E.S. Nieuwenhuis en dr. E.M. van de Putte, kinderartsen.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: dr. C.S.P.M. Uiterwaal en prof.dr. K.G.M. Moons, klinisch epidemiologen.

Afd. Radiologie: dr. R.A.J. Nievelstein, radioloog.

Contactpersoon: dr. J.S. Sittig (judith@sittig.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Judith S. Sittig ICMJE-formulier
Cuno S.P.M. Uiterwaal ICMJE-formulier
Karel G.M. Moons ICMJE-formulier
Ingrid M.B. Russel ICMJE-formulier
Rutger A.J. Nievelstein ICMJE-formulier
Edward E.S. Nieuwenhuis ICMJE-formulier
Elise M. van de Putte ICMJE-formulier
Screening kindermishandeling op SEH toch nuttig
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties