Intracraniële bloeding bij de zuigeling: kindermishandeling of toch een aangeboren stollingsstoornis?

Klinische praktijk
K.P. Bach
A.Y.N. Schouten-van Meeteren
L.M.E. Smit
L. Veenhuizen
R.J.B.J. Gemke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:809-13
Abstract

Dames en Heren,

Op jonge kinderleeftijd komt een schedeltrauma regelmatig voor. Zelden gaat dit gepaard met duidelijke neurologische symptomen. Ernstige of progressieve neurologische uitval wordt veelal veroorzaakt door een hoogenergetisch trauma, dat onder meer kan leiden tot huidlaesies, fracturen, contusiehaarden en intra- en extracraniële bloedingen. Kindermishandeling dient men zeker te overwegen bij een discrepantie tussen de (hetero)anamnese en de aard of de ernst van het letsel, alsmede bij aanwijzingen in de voorgeschiedenis en bij uitwendige laesies, zoals (sub)cutane hematomen op verdachte plaatsen.

Intracraniële bloedingen kunnen echter ook een eerste uiting zijn van een aangeboren stollingsstoornis. Voor een adequate therapie en ter bescherming van kind en ouders is tijdige onderkenning daarvan door snelle diagnostiek geboden. Aan de hand van de volgende 3 patiënten willen wij deze differentiaaldiagnostische overwegingen met u bespreken.

Patiënt A, een meisje van 8 maanden oud, vertoonde in aansluiting op een verkoudheid prikkelbaar gedrag en huilde veel. Op…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Mw.K.P.Bach, assistent-geneeskundige; mw.A.Y.N.Schouten-van Meeteren, kinderarts-hematoloog; prof.dr.L.M.E.Smit, kinderneuroloog; dr.R.J.B.J.Gemke, kinderarts.

Isala Klinieken, afd. Kindergeneeskunde, Zwolle.

Mw.L.Veenhuizen, kinderarts.

Contact dr.R.J.B.J.Gemke (rjbj.gemke@azvu.nl)

Ook interessant

Reacties