Resultaat van psychiatrische interventies bij patiënten met klachten van depressieve aard, opgenomen op afdelingen voor Interne Ziekten

Onderzoek
F.A.J.M. Ancion
M.W. Hengeveld
H.G.M. Rooijmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1523-7
Abstract

Samenvatting

Volgens Amerikaanse literatuur komen klachten van depressieve aard voor bij 20-32 van de op afdelingen voor Interne Ziekten opgenomen patiënten. Deze zouden door de behandelende artsen veelal niet worden gesignaleerd. De vragen die bij het in dit artikel beschreven onderzoek werden gesteld waren: (1) Hoe dikwijls komen klachten en stoornissen van depressieve aard voor bij patiënten opgenomen op afdelingen van een Nederlands academisch ziekenhuis? (2) Hoe vaak wordt bij deze patiënten een psychiatrisch consult aangevraagd? (3) Hebben patiënten met deze klachten baat van psychiatrische interventies? Van de 220 onderzochte patiënten gaven 70( 32) lichte tot ernstige depressieklachten aan; voor 9 (13) van hen werd een psychiatrisch consult gevraagd. Psychiatrische interventies werden verricht bij 33 van de 70 patiënten, van wie 10 (30) bleken te lijden aan een depressieve stoornis volgens psychiatrische criteria. Bij 3 (30) van hen was een psychiatrisch consult aangevraagd. Vergeleken met de controlegroep leidde de psychiatrische interventie niet tot vermindering van het aantal medische verrichtingen of tot verkorting van het ziekenhuisverblijf, maar wel tot minder voorschrijven van pijnstillers en (of) psychofarmaca en tot vermindering van depressiviteit bij ontslag.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, B1-P, afd. Psychiatrie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

F.A.J.M.Ancion (thans: RIAGG Midden Brabant, Tilburg), dr.M.W.Hengeveld en prof.dr.H.G.M.Rooijmans, psychiaters.

Contact dr.M.W.Hengeveld

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties