Psychiatrische stoornissen bij oudere, in het algemeen ziekenhuis opgenomen patiënten

Onderzoek
R.M. Kok
Th.J. Heeren
E.C.H. Drenth
J.G.E. Janzing
A.G.B. de Wildt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1913-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de prevalentie van psychiatrische stoornissen, met de nadruk op depressies, bij patiënten van 65 jaar en ouder, opgenomen in het algemeen ziekenhuis.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Leiden.

Opzet

‘Two-stage design’.

Patienten en methoden

Op 6 somatische afdelingen werden 250 net opgenomen patiënten ‘at random’ benaderd voor screening met 2 depressievragenlijsten om zelf in te vullen (‘Beck depression inventory’, ‘geriatric depression scale’) en 1 screeningslijst voor cognitieve dysfuncties (‘mini-mental state examination’). Er vielen 52 patiënten om diverse redenen uit; dezen bleken slechts hierin significant van de overige patiënten te verschillen dat er sprake was van een grotere ernst van de somatische ziekte(n) en dat vaker een psychiatrische voorgeschiedenis voorkwam. Bij 82 patiënten vond uitvoerige diagnostiek door middel van een gestandaardiseerd, semi-gestructureerd psychiatrisch onderzoek plaats, gevolgd door classificatie volgens de DSM-III-R. Dit betrof 59 patiënten die op minstens 1 screeningslijst boven het door ons gekozen omslagpunt scoorden (‘probable cases’) en 23 at random uit de groep ‘probable non-cases’ genomen patiënten.

Resultaten

Bij 25 patiënten werd een psychiatrische stoornis aangetoond, op 1 patiënt met schizofrenie na allen in de groep probable cases. Bij 5 patiënten was er sprake van een depressie in engere zin, hetgeen een prevalentie betekent van 2,9 (95-betrouwbaarheidsinterval 0,4-5,4). Bij de 52 patiënten die uitvielen, werden echter frequent aanwijzingen voor een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis gevonden, overigens vooral voor organisch-psychiatrische stoornissen, terwijl bij slechts 1 patiënt sprake was van een (vermoedelijke) stemmingsstoornis.

Conclusie

De prevalentie van depressie in engere zin is in dit onderzoek kleiner dan die welke tot nu toe bij oudere ziekenhuispatiënten is gevonden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Psychiatrie, Leiden.

R.M.Kok, assistent-geneeskundige (thans: Jelgersmakliniek, Postbus 1251, 2340 BG Oegstgeest); mw.dr.Th.J.Heeren, psychiater; mw.E.C.H.Drenth, J.G.E.Janzing en mw.A.G.B.de Wildt, co-assistenten.

Contact R.M.Kok

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties