Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. II. Prevalentie van psychiatrische stoornissen

Onderzoek
R.V. Bijl
G. van Zessen
A. Ravelli
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2453-60
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij niet in instellingen verblijvende Nederlandse volwassenen.

Opzet

Transversaal.

Plaats

Trimbos-instituut, Utrecht.

Methode

De onderzoeksmethode staat in het vorige artikel (1997:2448-52). In 1996 werden 7076 personen (18-64 jaar) in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking mondeling geïnterviewd. Met behulp van de ‘Composite international diagnostic interview’ (CIDI) werd de aanwezigheid (ooit, in de voorgaande 12 maanden en in de voorgaande maand) van de volgende stoornissen volgens Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3e herziene druk (DSM-III-R), vastgesteld: stemmingsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen, schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische stoornissen, en stoornissen samenhangend met middelengebruik.

Resultaten

Psychiatrische stoornissen kwamen frequent voor: 41,2 van de volwassenen had ooit tenminste 1 stoornis gehad; over de voorgaande 12 maanden was de prevalentie 23,5. Er waren wat dit betreft geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Depressie, angst en alcoholmisbruik en -afhankelijkheid kwamen het frequentst voor. Psychiatrische comorbiditeit was een veelvuldig voorkomend verschijnsel, vooral bij vrouwen. De aangetroffen prevalentie van schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische stoornissen was laag (‘lifetime’-prevalentie: 0,4).

Auteursinformatie

Trimbos-instituut, Postbus 725, 3500 AS Utrecht.

Dr.R.V.Bijl, socioloog; dr.G.van Zessen, psycholoog; mw.drs.A.

Ravelli, gezondheidswetenschapper.

Contact dr.R.V.Bijl

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties