Geen effect van fluoxetine bij chronische-vermoeidheidsyndroom; gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek

Onderzoek
J.H.M.M. Vercoulen
F.G. Zitman
J.F.M. Fennis
J.M.D. Galama
J.W.M. van der Meer
G. Bleijenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1531-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of fluoxetine effectief is als behandeling bij chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS).

Opzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Nijmegen.

Methode

Aan 44 depressieve en 52 niet-depressieve CVS-patiënten werd gerandomiseerd fluoxetine (20 mg per dag) of placebo voorgeschreven gedurende 8 weken. Het effect van fluoxetine werd gemeten met behulp van vragenlijsten, zelfobservatielijsten en gestandaardiseerde neuropsychologische tests en tevens met behulp van een activiteitsmeter. De metingen werden verricht op de dag dat de behandeling begon, op de laatste dag van de behandeling en 2 maanden nadat de behandeling beëindigd was.

Resultaten

De twee behandelingsgroepen bleken goed overeen te komen met betrekking tot leeftijd, geslacht, opleiding, werksituatie, burgerlijke staat en duur van de klachten. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de patiënten uit de fluoxetinegroep en de placebogroep met betrekking tot de dimensies van CVS gedurende de 8 weken behandeling. Er was geen verschil in de verandering in het subjectieve gevoel van moeheid, depressie, psychologisch welbevinden, functionele beperkingen, lichamelijke activiteit, slaapproblemen, neuropsychologisch functioneren, sociale interacties, en cognities tussen de depressieve en de niet-depressieve groep.

Conclusie

Fluoxetine (20 mgdag) had geen gunstig effect op CVS. De bevinding dat fluoxetine geen effect had op de depressie van depressieve CVS-patiënten suggereert dat er verschillen bestaan in de processen die ten grondslag liggen aan het rapporteren van depressieve symptomen tussen patiënten met CVS en patiënten met depressieve klachten.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Psychologie: dr.J.H.M.M.Vercoulen en dr.G.Bleijenberg, psychologen.

Afd. Psychiatrie: prof.dr.F.G.Zitman, psychiater.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: dr.J.F.M.Fennis en prof.dr.

J.W.M.van der Meer, internisten.

Afd. Medische Microbiologie: dr.J.M.D.Galama, medisch microbioloog.

Contact dr.J.H.M.M.Vercoulen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties