Prevalentie van het chronische-vermoeidheidsyndroom en het primaire-fibromyalgiesyndroom in Nederland

Onderzoek
E. Bazelmans
J.H.M.M. Vercoulen
J.M.D. Galama
C. van Weel
J.W.M. van der Meer
G. Bleijenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1520-3
Abstract

Samenvatting

Doel

De prevalentie vaststellen van het chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS) en het primaire-fibromyalgiesyndroom (PFS) in Nederland.

Opzet

Enquêteonderzoek.

Plaats

Academisch Ziekenhuis, afdeling Medische Psychologie, Nijmegen.

Methode

Aan alle 6657 huisartsen in Nederland werd een enquête verstuurd waarin zij werden geïnformeerd over het bestaan van CVS en waarin hun werd gevraagd naar het vóórkomen van CVS- en PFS-patiënten in hun praktijk.

Resultaten

De enquête werd door 60 (n = 4027) van de huisartsen geretourneerd. Van de huisartsen gaf 27 aan geen CVS-patiënt in de praktijk te hebben, 23 sprak van 1 CVS-patiënt, 21 van 2 en 29 van 3 of meer. Voor PFS waren deze resultaten respectievelijk 17 (geen PFS-patiënt), 18, 18 en 47. Met een opgegeven praktijkgrootte van gemiddeld 2486 patiënten was de geschatte prevalentie voor CVS 112 per 100.000 en voor PFS 157 per 100.000. Van de CVS-patiënten was 81 vrouw en 55 tussen de 25 en 44 jaar oud, van de PFS-patiënten respectievelijk 87 en 48.

Conclusie

Extrapolatie van de onderzoeksresultaten geeft aan dat er in Nederland tenminste 17.000 CVS-patiënten en 24.000 PFS-patiënten zijn. Dit is waarschijnlijk een minimale schatting.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Psychologie: mw.drs.E.Bazelmans, dr.J.H.M.M.Vercoulen en dr.G.Bleijenberg, psychologen.

Afd. Medische Microbiologie: dr.J.M.D.Galama, medisch microbioloog.

Afd. Algemeen Interne Geneeskunde: prof.dr.J.W.M.van der Meer, internist.

Katholieke Universiteit, Faculteit der Medische Wetenschappen, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Sociale Geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Contact prof.dr.J.W.M.van der Meer

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties