Zorgvuldige patiëntselectie en gezamenlijke besluitvorming

Resectie van het lokaal gevorderd pancreascarcinoom

pancreascarcinoom
Leonard W.F. Seelen
I. Quintus Molenaar
Roeland F. de Wilde
Johanna W. Wilmink
Olivier R. Busch
Hjalmar C. van Santvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7654
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over de behandelstrategie bij patiënten met een lokaal gevorderd pancreascarcinoom. Welke factoren zijn van invloed op het besluit om over te gaan tot een chirurgische exploratie? En wat zijn de resultaten van de behandeling bij deze patiënten?

Van de ruim 3000 patiënten die jaarlijks in Nederland worden gediagnosticeerd met een pancreascarcinoom hebben ongeveer 1000 patiënten een tumor zonder metastasen op afstand, maar met betrokkenheid van viscerale bloedvaten (zie de kadertekst rechts bovenaan de pagina). Deze vorm noemen we het lokaal gevorderd pancreascarcinoom (LAPC).1,2 Patiënten met een LAPC krijgen doorgaans een palliatieve behandeling. Steeds vaker is echter toch een in opzet curatieve operatie mogelijk. Aan de hand van twee casussen met verschillende uitkomsten illustreren wij de lastige oncologische besluitvorming bij deze patiënten.

Patiënt A, een 71-jarige fitte man, kwam bij de huisarts wegens gewichtsverlies en icterus. De bilirubineconcentratie was 181 µmol/l. De huisarts verwees de patiënt naar de mdl-arts. CT van het abdomen bracht een tumor in de pancreaskop aan het licht met een diameter van 3,7 cm met 360° betrokkenheid van de v. mesenterica superior, 180-270° betrokkenheid van de a. mesenterica superior en ingroei in…

Auteursinformatie

UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht: drs. L.W.F. Seelen, arts-onderzoeker; prof. dr. I.Q. Molenaar en prof. dr. H.C. van Santvoort*, chirurgen. Erasmus MC Kanker Instituut, afd. Heelkunde, Rotterdam: dr. R.F. de Wilde, chirurg. Amsterdam UMC-Universiteit van Amsterdam, afd. Heelkunde, Amsterdam: prof. dr. O.R. Busch, chirurg; afd. Medische Oncologie: prof. dr. J.W. Wilmink, medisch oncoloog.

*Namens het landelijk expertpanel lokaal gevorderd pancreascarcinoom van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG).

Contact H.C. van Santvoort (h.van.santvoort@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De ziekenhuizen van het LAPC Expert Panel zijn: Amsterdam UMC, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum, Maastricht UMC+, Radboud UMC, UMC Groningen, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht). Vanuit de ziekenhuizen waar de in deze klinische les beschreven patiënten zijn behandeld, hebben de volgende collega’s commentaar geleverd op dit manuscript: Erasmus MC, afd. Heelkunde: dr. Bas Groot Koerkamp en prof. dr. Casper H.J. van Eijck, chirurgen, en drs. Freek R. van ’t Land, arts-onderzoeker; Amsterdam UMC, afd. Heelkunde: prof. dr. Marc G. Besselink, chirurg, en drs. Thomas F. Stoop, arts-onderzoeker; UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht): dr. Thomas L. Bollen, radioloog (afd. Radiologie) en dr. Wouter W. te Riele, chirurg (afd. Heelkunde).

Auteur Belangenverstrengeling
Leonard W.F. Seelen ICMJE-formulier
I. Quintus Molenaar ICMJE-formulier
Roeland F. de Wilde ICMJE-formulier
Johanna W. Wilmink ICMJE-formulier
Olivier R. Busch ICMJE-formulier
Hjalmar C. van Santvoort ICMJE-formulier
Zorg voor patiënten met pancreascarcinoom
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties