Indicaties, complicaties en overleving

Pancreatoduodenectomie bij verdenking op maligniteit

Onderzoek
Kasia P. Cieslak
Marc G.H. Besselink
Anton P. Rijkers
Maarten S. van Leeuwen
Frank P. Vleggaar
Marco Bruno
Katharina Biermann
Inne H.M. Borel Rinkes
Casper H. van Eijck
I. Quintus Molenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4449
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van de indicaties, complicaties en overleving na pancreatoduodenectomie, met speciale aandacht voor de resultaten na uitgebreide resectie vanwege tumordoorgroei en bij oudere patiënten.

Opzet

Retrospectief, deels transversaal onderzoek.

Methode

Alle 275 opeenvolgende volwassen patiënten die een exploratieve laparotomie ondergingen vanwege verdenking op een resectabele pancreaskoptumor of periampullaire tumor in 2 Nederlandse tertiaire centra in de periode 2007-2010 werden geïncludeerd. We gradeerden de postoperatieve complicaties volgens internationale classificaties en verzamelden gegevens over de overleving.

Resultaten

Bij 218/275 patiënten (79%) kon de tumor middels een al dan niet uitgebreide pancreatoduodenectomie verwijderd worden. Bij 190/218 patiënten (87%) bleek er uiteindelijk sprake van een maligne aandoening; bij 153/190 patiënten (81%) werd een microscopisch radicale (R0) resectie behaald. Bij 15% van de patiënten was een re-interventie (radiologisch, endoscopisch of chirurgisch) noodzakelijk vanwege een intra-abdominale complicatie. De postoperatieve 30-dagenmortaliteit bedroeg 4,1%. Bij 86 patiënten (39%) was de uiteindelijke diagnose ‘pancreasadenocarcinoom’; zij hadden een 1- en 2-jaarsoverleving van respectievelijk 63 en 34%. Bij 27 patiënten (12%) die om oncologische redenen een uitgebreide resectie ondergingen, zoals partiële resectie van de V. portae hepatis, bedroeg de 30-dagenmortaliteit 0% en was de overleving vergelijkbaar met die van patiënten met een standaardresectie. De 81 patiënten (37%) van 70 jaar of ouder hadden een 30-dagenmortaliteit en overleving vergelijkbaar met jongere patiënten.

Conclusie

Meer dan 75% van de potentieel resectabele tumoren kon middels een al dan niet uitgebreide pancreatoduodenectomie verwijderd worden met een relatief lage postoperatieve sterfte en adequate overlevingswinst. Na multidisciplinaire beoordeling hoeft zowel een beperkte tumordoorgroei als een leeftijd van 70 jaar of ouder geen contra-indicatie voor resectie te zijn, aangezien deze groepen patiënten een vergelijkbare overlevingswinst hadden als andere groepen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Heelkunde: drs. K.P. Cieslak, arts-onderzoeker; dr. M.G.H. Besselink (thans: AMC, afd. Heelkunde, Amsterdam), prof.dr. I.H.M. Borel Rinkes en dr. I.Q. Molenaar, chirurgen.

Afd. Radiologie: dr. M.S. van Leeuwen, radioloog.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. F.P. Vleggaar, mdl-arts.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: drs. A.P. Rijkers, student-onderzoeker; prof.dr. C.H. van Eijck, chirurg.

Afd. Maag-darm-leverziekten: prof.dr. M. Bruno, mdl-arts.

Afd. Pathologie: dr. K. Biermann, patholoog.

Contact dr. I.Q. Molenaar (i.q.molenaar@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Dr. Ingeborg van der Tweel, statisticus, Julius Centrum/UMC Utrecht, hielp met en controleerde de data-analyse. Drs. Samira Fegrachi, arts-onderzoeker, prof.dr. Richard van Hillegersberg, chirurg, dr. Menno Vriens, chirurg, prof.dr. Peter Siersema, mdl-arts, en dr. Martijn Lolkema, internist-oncoloog (allen UMC Utrecht), leverden een bijdrage aan een eerdere versie van het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Kasia P. Cieslak ICMJE-formulier
Marc G.H. Besselink ICMJE-formulier
Anton P. Rijkers ICMJE-formulier
Maarten S. van Leeuwen ICMJE-formulier
Frank P. Vleggaar ICMJE-formulier
Marco Bruno ICMJE-formulier
Katharina Biermann ICMJE-formulier
Inne H.M. Borel Rinkes ICMJE-formulier
Casper H. van Eijck ICMJE-formulier
I. Quintus Molenaar ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties