Chirurgische behandeling van colorectale levermetastasen in een perifeer en een academisch ziekenhuis

Onderzoek
Kevin de Leur
Floor Huisman
Paul D. Gobardhan
Peter A.M. Kint
Jan H. Wijsman
Albert J. ten Tije
Ruud Krause
Thomas M. van Gulik
Arjen M. Rijken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6417
Abstract

Samenvatting

Doel

Evaluatie van de leverchirurgie in een perifeer ziekenhuis, waarbij de resultaten worden vergeleken met een universitair medisch centrum.

Opzet

Prospectief onderzoek in 2 ziekenhuizen.

Methode

We includeerden alle patiënten met hepatogene colorectale metastasen die in de periode januari 2005-juni 2011 een partiële leverresectie, radiofrequente ablatie (RFA) of beiden ondergingen in het Amphia Ziekenhuis of in het Academisch Medisch Centrum (AMC) en verzamelden gegevens over patiëntkenmerken, type operatie, pathologisch onderzoek en (ziektevrije) overleving. Primaire uitkomstmaten waren postoperatieve complicaties en overleving.

Resultaten

In totaal werden 232 patiënten geïncludeerd. De patiëntkenmerken verschillenden niet tussen beide centra. In het AMC werd bij 121 patiënten (98,4%) een resectie verricht, 6 daarvan in combinatie met RFA; 2 patiënten (1,6%) ondergingen alleen RFA. In het Amphia Ziekenhuis werd bij 85 patiënten (78%) een resectie verricht, 30 daarvan in combinatie met RFA en bij 24 patiënten (22,0%) alleen RFA. Er was een significant verschil in type behandeling (p

Conclusie

Postoperatieve morbiditeit, mortaliteit en overleving na leverchirurgie binnen een perifeer ziekenhuis met een centrumfunctie komen overeen met de resultaten van een umc.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Breda.

Afd. Chirurgie: drs. K. de Leur, anios chirurgie; dr. P.D. Gobardhan, dr. J.H. Wijsman, drs. R. Krause, en dr. A.M. Rijken, chirurgen

Afd. Radiologie: drs. P.A.M. Kint, radioloog.

Afd. Medische Oncologie: dr. A.J. ten Tije, internist-oncoloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Drs. F. Huisman, arts-onderzoeker; prof.dr. Th.M. van Gulik, chirurg.

Contact dr. A.M. Rijken (arijken@amphia.nl)

Verantwoording

De eerste 2 auteurs droegen evenveel bij aan dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Kevin de Leur ICMJE-formulier
Floor Huisman ICMJE-formulier
Paul D. Gobardhan ICMJE-formulier
Peter A.M. Kint ICMJE-formulier
Jan H. Wijsman ICMJE-formulier
Albert J. ten Tije ICMJE-formulier
Ruud Krause ICMJE-formulier
Thomas M. van Gulik ICMJE-formulier
Arjen M. Rijken ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties