Verbetering in de 5-jaarsoverleving na leverresectie voor colorectale metastasen in het Erasmus MC over de periode 1984-2006

Onderzoek
Leonienke F.C. Dols
Cornelis Verhoef
Ferry A.L.M. Eskens
Olaf Schouten
Joost Nonner
Wim C.J. Hop
Alejandra Méndez Romero
Robert A. de Man
Edwin van der Linden
Roy S. Dwarkasing
Jan N.M. IJzermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B73
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de overleving van patiënten met colorectale levermetastasen na een curatieve leverresectie.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Wij verzamelden de gegevens van alle patiënten die in de periode 1984-2006 een leverresectie ondergingen. Wij bepaalden hun ziektevrije en totale overleving en evalueerden met een multivariate analyse prognostische factoren voor de totale overleving. Er werd een arbitraire scheidslijn gelegd bij het jaar 2000 om behandelingsresultaten vóór en na de instelling van multimodulaire behandelingsmogelijkheden te vergelijken.

Resultaten

In totaal ondergingen 396 patiënten in opzet curatieve leverresecties. Vanaf 2000 werden die uitgevoerd bij een groter aantal metastasen (mediaan: 2 versus 1; p = 0,013). De diameter van de geresecteerde metastasen was kleiner (mediaan: 3 versus 4 cm; p

Conclusie

De 5-jaarsoverleving na in opzet curatieve leverresecties voor colorectale metastasen die verricht werden vanaf 2000 was, ondanks een vergelijkbare ziektevrije overleving, statistisch significant verbeterd.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Heelkunde: drs. L.F.C. Dols, arts-onderzoeker; dr. C. Verhoef, drs. O. Schouten en prof.dr. J.N.M. IJzermans, chirurgen; drs. J. Nonner, arts in opleiding tot chirurg.

Afd. Interne Oncologie: dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog.

Afd. Epidemiologie en Biostatistiek: dr.ir. W.C.J. Hop, statisticus.

Afd. Radiotherapie: drs. A. Méndez Romero, radiotherapeut; drs. E. van der Linden en drs. R.S. Dwarkasing, radiologen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. R.A. de Man, maag-darm-leverarts.

Contact prof.dr. J.N.M. IJzermans (j.ijzermans@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties