Resultaten van de eerste 100 ingrepen in Nederland

Robotgeassisteerde Whipple-operatie

Onderzoek
Carolijn L.M.A. Nota
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3682
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de resultaten van robotgeassisteerde Whipple-operaties in Nederland. Deze resultaten werden vergeleken met die van open Whipple-operaties op basis van recente grote patiëntenseries.

Opzet

Patiëntenserie en systematisch literatuuronderzoek.

Methode

Wij verrichtten een post-hocanalyse van prospectief verzamelde gegevens van de eerste 100 opeenvolgende patiënten die in de periode maart 2016-maart 2018 een robotgeassisteerde Whipple-operatie ondergingen in het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis of het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht. Wij waren met name geïnteresseerd in operatiekenmerken en postoperatieve uitkomsten. Wij vergeleken onze resultaten met die van in de afgelopen 5 jaar gepubliceerde patiëntenseries met meer dan 500 open Whipple-operaties die uitgevoerd waren in 1 ziekenhuis.

Resultaten

Bij 22 patiënten (22%) traden een of meerdere ernstige complicaties op en 2 patiënten (2%) ontwikkelden multiorgaanfalen. Bij 7 patiënten (7%) werd een heroperatie verricht. Er was geen postoperatieve sterfte. In de 14 patiëntenseries (n = 12.708) trad gemiddeld bij 38% van de patiënten een complicatie op en onderging 7% van de patiënten een heroperatie. De gemiddelde sterfte bedroeg 3%.

Conclusie

Onze bevindingen laten zien dat minimaal invasieve Whipple-operaties in Nederland veilig uitgevoerd kunnen worden met behulp van een operatierobot. Het aantal complicaties en de sterfte zijn vergelijkbaar met de resultaten van grote series van patiënten die een open Whipple-operatie ondergingen in een expertisecentrum.

Auteursinformatie

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht, afd. Chirurgie, Utrecht: drs. C.L.M.A. Nota, arts-onderzoeker.

Namens het Robot Pancreas Chirurgie Consortium, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Contact I.Q. Molenaar (i.q.molenaar@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De chirurgen van het Robot Pancreas Chirurgie Consortium die de robotgeassisteerde Whipple-operaties uitvoerden en die het manuscript schreven, zijn: dr. Jeroen Hagendoorn (RAKU, Utrecht), prof.dr. Inne H.M. Borel Rinkes (RAKU, Utrecht), dr. Erwin van der Harst (Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam), dr. Wouter W. te Riele (RAKU, Utrecht), dr. Hjalmar C. van Santvoort (RAKU, Utrecht), dr. T. (Khe) Tran (Erasmus MC, Rotterdam), dr. Peter-Paul L.O. Coene (Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam), dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC, Rotterdam) en prof.dr. I.Q. (Quintus) Molenaar (RAKU, Utrecht).

Prof.dr. Marc G.H. Besselink en Maurice J.W. Zwart, BSc (Dutch Pancreatic Cancer Group) zijn mede-initiatiefnemers van een landelijk trainingsprogramma voor robotgeassisteerde Whipple-operaties en leverden commentaar op een eerdere versie van dit manuscript. Dr. Kosei Takagi (Erasmus MC, Rotterdam) droeg bij aan het trainingsprogramma voor robotgeassisteerde Whipple-operaties in het Erasmus MC.

Auteur Belangenverstrengeling
Carolijn L.M.A. Nota ICMJE-formulier
Lerende chirurgen veroorzaken vaker complicaties
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties