Robotgeassisteerde Whipple-operatie

Resultaten van de eerste 100 ingrepen in Nederland
Onderzoek
11-07-2019
Carolijn L.M.A. Nota

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de resultaten van robotgeassisteerde Whipple-operaties in Nederland. Deze resultaten werden vergeleken met die van open Whipple-operaties op basis van recente grote patiëntenseries.

Opzet

Patiëntenserie en systematisch literatuuronderzoek.

Methode

Wij verrichtten een post-hocanalyse van prospectief verzamelde gegevens van de eerste 100 opeenvolgende patiënten die in de periode maart 2016-maart 2018 een robotgeassisteerde Whipple-operatie ondergingen in het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis of het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht. Wij waren met name geïnteresseerd in operatiekenmerken en postoperatieve uitkomsten. Wij vergeleken onze resultaten met die van in de afgelopen 5 jaar gepubliceerde patiëntenseries met meer dan 500 open Whipple-operaties die uitgevoerd waren in 1 ziekenhuis.

Resultaten

Bij 22 patiënten (22%) traden een of meerdere ernstige complicaties op en 2 patiënten (2%) ontwikkelden multiorgaanfalen. Bij 7 patiënten (7%) werd een heroperatie verricht. Er was geen postoperatieve sterfte. In de 14 patiëntenseries (n = 12.708) trad gemiddeld bij 38% van de patiënten een complicatie op en onderging 7% van de patiënten een heroperatie. De gemiddelde sterfte bedroeg 3%.

Conclusie

Onze bevindingen laten zien dat minimaal invasieve Whipple-operaties in Nederland veilig uitgevoerd kunnen worden met behulp van een operatierobot. Het aantal complicaties en de sterfte zijn vergelijkbaar met de resultaten van grote series van patiënten die een open Whipple-operatie ondergingen in een expertisecentrum.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing