Krijgen we grip op de leercurve?

Leren in het hightech tijdperk

Opinie
Ivo A.M.J. Broeders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3988
Abstract

Elders in het NTvG presenteert Carolijn Nota namens het Robot Pancreas Chirurgie Consortium de resultaten van de eerste 100 robotgeassisteerde Whipple-operaties in Nederland.1 De resultaten zijn opmerkelijk: opereren met de da Vinci-robot ging niet gepaard met operatie-gerelateerde sterfte en leidde tot een vergelijkbaar aantal ernstige complicaties als bij open chirurgie. De auteurs geven aan dat zij geen leercurve-effecten wilden accepteren. Hiermee bedoelen zij dat het aanleren van de nieuwe operatietechniek niet mag leiden tot hogere complicatie- of sterftecijfers. De auteurs hebben de daad bij het woord gevoegd, althans voor een relatief kleine groep geselecteerde patiënten.

Carolijn Nota ontdekte in de onderzoeksgegevens geen leercurve-effecten. Die effecten zijn volgens de auteurs mogelijk pas zichtbaar als de patiëntenserie veel groter wordt, maar dan in positieve zin: de resultaten van de robotgeassisteerde operatie zouden dan zelfs superieur kunnen zijn aan die van open chirurgie. Dit is uiteindelijk het doel van de nieuwe techniek. De auteurs noemen een aantal redenen waarom zij leercurve-effecten konden vermijden, zoals het grote aantal patiënten dat zij jaarlijks opereren, de eerdere ervaring die zij met de robot hadden en de gedegen voorbereiding op de nieuwe operatietechniek.

Complexe handelingen

De da Vinci-robot stelt chirurgen in staat om uiterst complexe handelingen, zoals het aanleggen van een anastomose, goed uit te voeren. Deze handelingen zijn met de standaard laparoscopische techniek moeilijk uitvoerbaar. Dit wordt onderschreven door de resultaten van de LEOPARD-2-studie, een Nederlandse gerandomiseerde trial waarin het effect van een open Whipple-operatie werd vergeleken met dat van een…

Auteursinformatie

Contact Meander Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amersfoort: prof.dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg (iamj.broeders@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. een ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ivo A.M.J. Broeders ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties