Leren in het hightech tijdperk

Krijgen we grip op de leercurve?
Commentaar
11-07-2019
Ivo A.M.J. Broeders

Elders in het NTvG presenteert Carolijn Nota namens het Robot Pancreas Chirurgie Consortium de resultaten van de eerste 100 robotgeassisteerde Whipple-operaties in Nederland.1 De resultaten zijn opmerkelijk: opereren met de da Vinci-robot ging niet gepaard met operatie-gerelateerde sterfte en leidde tot een vergelijkbaar aantal ernstige complicaties als bij open chirurgie. De auteurs geven aan dat zij geen leercurve-effecten wilden accepteren. Hiermee bedoelen zij dat het aanleren van de nieuwe operatietechniek niet mag leiden tot hogere complicatie- of sterftecijfers. De auteurs hebben de daad bij het woord gevoegd, althans voor een relatief kleine groep geselecteerde patiënten.

Carolijn Nota ontdekte in de onderzoeksgegevens geen leercurve-effecten. Die effecten zijn volgens de auteurs mogelijk pas zichtbaar als de patiëntenserie veel groter wordt, maar dan in positieve zin: de resultaten van de robotgeassisteerde operatie zouden dan zelfs superieur kunnen zijn aan die van open chirurgie. Dit is uiteindelijk het doel van de nieuwe techniek. De auteurs noemen een aantal redenen waarom zij leercurve-effecten konden vermijden, zoals het grote aantal patiënten dat zij jaarlijks opereren, de eerdere ervaring die zij met de robot hadden en de gedegen voorbereiding op de nieuwe operatietechniek.

Complexe handelingen

De da Vinci-robot stelt chirurgen in staat om uiterst complexe handelingen, zoals het aanleggen van een anastomose, goed uit te voeren. Deze handelingen zijn met de standaard laparoscopische techniek moeilijk uitvoerbaar. Dit wordt onderschreven door de resultaten van de LEOPARD-2-studie, een Nederlandse gerandomiseerde trial waarin het effect van een open Whipple-operatie werd vergeleken met dat van een laparoscopische Whipple-operatie zonder robotassistentie.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing