Lerende chirurgen veroorzaken vaker complicaties

Klinische praktijk
Bart Lutters
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3802

Waarom dit onderzoek?

Bij het aanleren van een nieuwe chirurgische procedure worden de uitkomsten geleidelijk beter, totdat een plateaufase bereikt wordt. Ook bij een minimaal invasieve slokdarmresectie is er sprake van een leercurve, waarvan de lengte al voor verschillende varianten van de procedure is onderzocht. De lengte van de leercurve…

Auteursinformatie

Contact B. Lutters

Auteur Belangenverstrengeling
Bart Lutters ICMJE-formulier
Leercurve bij operaties

Gerelateerde artikelen

Reacties