De valkuil van preoperatieve chemotherapie bij een irresectabel coloncarcinoom

Stuk voor stuk succesverhalen

Opinie
Eric C.T. Geijteman
Ferry A.L.M. Eskens
Hans M. Westgeest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4948
Abstract

Bij het lezen van de klinische les van Luuk Drager en collega’s was onze gezamenlijke gedachte: elke patiënt met een primair irresectabel coloncarcinoom kan worden genezen door een complete resectie van de tumor na chemotherapie. En dat is nu juist de valkuil van dat artikel.

Eerst belichten wij de positieve kant van de klinische les elders in het NTvG.1 Bij 2 van de 3 patiënten was aanvankelijk sprake van een irresectabele tumor en dus van een ongeneeslijke ziekte. Dankzij chemotherapie en de hierop volgende chirurgische verwijdering van de tumor was het mogelijk om deze patiënten in opzet curatief te behandelen. Beide patiënten waren 4 jaar na de operatie nog steeds in leven, waarschijnlijk met een goede kwaliteit van leven. Dit is een prachtig resultaat en dat verdient zeker aandacht.

Maar dan de valkuil: de casussen zijn stuk voor stuk succesverhalen. Deze successen kunnen ertoe leiden dat de combinatie van chemotherapie en een operatie bij patiënten met een irresectabel T4-coloncarcinoom vaker toegepast gaat worden in de dagelijkse praktijk. We zijn als zorgverleners namelijk heel goed in het omarmen van potentieel veelbelovende interventies. Er zijn genoeg voorbeelden van medische interventies die (te) snel in de…

Auteursinformatie

Erasmus MC Kanker Instituut, afd. Interne Oncologie, Rotterdam: dr. E.C.T. Geijteman, fellow interne oncologie en klinisch farmacoloog; dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog. Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda: drs. H.M. Westgeest, internist-oncoloog.

Contact E.C.T. Geijteman (e.geijteman@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric C.T. Geijteman ICMJE-formulier
Ferry A.L.M. Eskens ICMJE-formulier
Hans M. Westgeest ICMJE-formulier
Coloncarcinoom met doorgroei in de blaas
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties