Wat is de rol van preoperatieve chemotherapie?

Coloncarcinoom met doorgroei in de blaas

Klinische praktijk
Luuk D. Drager
Marlies G. Verstegen
J.P. Michiel Sedelaar
Andreas J.A. Bremers
Johannes H.W. de Wilt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D3827
Abstract

Dames en Heren,

Bij 10-15% van de patiënten met een coloncarcinoom groeit de tumor door in een ander orgaan. Wanneer zo’n tumor uitgaat van het rectum, wordt chemoradiatie geadviseerd voorafgaand aan de chirurgische resectie van de tumor. De precieze rol van preoperatieve chemotherapie bij een lokaal uitgebreid coloncarcinoom is echter onduidelijk. Wij beschrijven 3 patiënten met een coloncarcinoom met doorgroei in de blaas bij wie chemotherapie voorafgaand aan de operatie leidde tot een radicale resectie van de tumor en een langdurig recidiefvrij beloop.

Patiënt A, een 68-jarige man met diabetes mellitus type 2, was opgenomen geweest vanwege vermeende diverticulitis waarvoor hij conservatief was behandeld. Ter controle werd 2 maanden later een coloscopie verricht, waarbij een grote obstruerende tumor in het sigmoïd en meerdere poliepen werden gezien. Histopathologisch onderzoek van een biopt van de tumor toonde een adenocarcinoom. Vanwege passageklachten die veroorzaakt werden door de tumor werd een deviërend colostoma aangelegd. Ook werd besloten om patiënt te behandelen met chemotherapie (capecitabine, oxaliplatin en bevacizumab) voorafgaand aan de chirurgische resectie van de tumor, om de kans op een radicale resectie te vergroten.

Na een half jaar werd op de CT-scan van het abdomen een afname van de tumormassa gezien, zonder aanwijzingen voor metastasen. Tijdens de daaropvolgende proeflaparotomie was het niet mogelijk om de tumor te verwijderen, omdat deze ingroeide in meerdere dunnedarmlissen. Er werd besloten om patiënt palliatief te behandelen met chemotherapie (17 kuren met…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Heelkunde: L.D. Drager, BSc, geneeskundestudent; drs. M.G. Verstegen; aios chirurgie (thans: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Nijmegen); dr. A.J.A. Bremers en prof.dr. J.H.W. de Wilt, chirurgen-oncologen. Afd. Urologie: dr. J.P.M. Sedelaar, uroloog.

Contact L.D. Drager (luuk.drager@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Luuk D. Drager ICMJE-formulier
Marlies G. Verstegen ICMJE-formulier
J.P. Michiel Sedelaar ICMJE-formulier
Andreas J.A. Bremers ICMJE-formulier
Johannes H.W. de Wilt ICMJE-formulier
Stuk voor stuk succesverhalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties