Ontwikkelingen in de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom

Illustratie van oplichtende pancreas
Simone Augustinus
Olivier R. Busch
Bert A. Bonsing
Marco J. Bruno
Jan Willem B. de Groot
Bas Groot Koerkamp
Martijn P.W. Intven
Frank Köhler
Quintus Molenaar
Johanna W. Wilmink
Marc G. Besselink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7435
Abstract

Pancreascarcinoom is een van de meest dodelijke vormen van kanker, met een 5-jaarsoverleving van minder dan 5%. In 2020 overleden er wereldwijd ruim 465.000 patiënten aan deze ziekte. Toch is er de afgelopen 25 jaar in Nederland veel gebeurd in de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom. In dit artikel lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen toe.

Samenvatting

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd in de zorg voor patiënten met pancreascarcinoom in Nederland. Nieuwe chemotherapieschema’s, zoals FOLFRINOX en gemcitabine/NAB-paclitaxel, deden hun intrede voor patiënten met gemetastaseerd pancreascarcinoom. Door centralisatie van de pancreaschirurgie, introductie van neoadjuvante behandeling en de implementatie van gestandaardiseerde postoperatieve zorg kwamen meer patiënten in aanmerking voor een resectie, daalde de postoperatieve sterfte, en verbeterde de overleving. De gerandomiseerde PREOPANC-trial van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) liet zien dat de 5-jaarsoverleving verbeterde van 7% naar 21% bij patiënten met een resectabel of ‘borderline’ resectabel pancreascarcinoom die neoadjuvante chemoradiotherapie kregen. Ook nam de toepassing van minimaal invasieve pancreaschirurgie toe. Desondanks is de overleving bij de meeste patiënten met pancreascarcinoom nog marginaal en ontvangt 61% van de patiënten helemaal geen tumorgerichte therapie. De DPCG probeert de kwaliteit van de zorg te verbeteren met audits, wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en nascholing.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Chirurgie: drs. S. Augustinus, arts-onderzoeker; prof.dr. O.R. Busch en prof.dr. M.G. Besselink*, chirurgen; afd. Medische Oncologie: prof.dr. J.W. Wilmink, internist-oncoloog. Leiden Universitair Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Leiden: dr. B.A. Bonsing, chirurg. Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, afd. Maag- Darm- en Leverziekten: prof.dr. M.J. Bruno, mdl-arts; afd. Chirurgie: dr. B. Groot Koerkamp, chirurg. Isala, afd. Medische Oncologie, Zwolle: dr. J.W.B. de Groot, internist-oncoloog. Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, afd. Radiotherapie: prof.dr. M.P.W. Intven, radiotherapeut; afd. Chirurgie: prof.dr. Q. Molenaar, chirurg. Patiëntenorganisatie Living With Hope, Utrecht: Frank Köhler, voorzitter.

* Namens de Dutch Pancreatic Cancer Group.

Contact M.G. Besselink (m.g.besselink@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Simone Augustinus ICMJE-formulier
Olivier R. Busch ICMJE-formulier
Bert A. Bonsing ICMJE-formulier
Marco J. Bruno ICMJE-formulier
Jan Willem B. de Groot ICMJE-formulier
Bas Groot Koerkamp ICMJE-formulier
Martijn P.W. Intven ICMJE-formulier
Frank Köhler ICMJE-formulier
Quintus Molenaar ICMJE-formulier
Johanna W. Wilmink ICMJE-formulier
Marc G. Besselink ICMJE-formulier
Resectie van het lokaal gevorderd pancreascarcinoom
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties