Link tussen frontotemporale dementie en amyotrofische laterale sclerose

Repeat-expansie in het C9orf72-gen

Klinische praktijk
Elise G.P. Dopper
Meinie Seelen
Frank Jan de Jong
Jan H. Veldink
Leonard H. van den Berg
John C. van Swieten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6271
Abstract

Samenvatting

  • Eind 2011 is een repeat-expansie in het gen ‘chromosoom 9 open reading frame 72’ (C9orf72) ontdekt die de frequentste genetische oorzaak is van frontotemporale dementie (FTD) en amyotrofische laterale sclerose (ALS).

  • De klinische presentatie van deze repeat-expansie betreft meestal de gedragsvariant van FTD, klassieke ALS of een combinatie hiervan. Maar de variatie in ziekteverschijnselen en in beginleeftijd is zeer groot, zelfs binnen families.

  • Diagnostisch DNA-onderzoek naar de C9orf72-repeat-expansie is geïndiceerd bij alle patiënten met familiaire FTD en ALS.

  • De C9orf72-repeat-expansie heeft een lage frequentie bij zowel patiënten met sporadische FTD of ALS als gezonde controlepersonen. Voorzichtigheid is daarom geboden bij de interpretatie van de resultaten van DNA-diagnostiek bij patiënten met sporadische FTD of ALS.

  • De manier waarop deze repeat-expansie tot neuronenverlies leidt, is nog niet opgehelderd, maar mogelijk spelen toxiciteit van het RNA of veranderingen op eiwitniveau een rol. Voor het ontwikkelen van een therapie is verdere opheldering van het ziektemechanisme essentieel.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Neurologie, Rotterdam.

Drs. E.G.P. Dopper, onderzoeker (tevens: VUmc, afd. Neurologie, Amsterdam); dr. F.J. de Jong, neuroloog; prof.dr. J.C. van Swieten, neuroloog (tevens: VUmc, afd. Klinische genetica, Amsterdam).

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Neurologie, Utrecht.

Drs. M. Seelen, arts-onderzoeker; dr. J.H. Veldink en prof.dr. L.H. van den Berg, neurologen.

Contact prof.dr. J.C. van Swieten (j.c.vanswieten@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Renate Hukema, Guido Breedveld en Anneke Maat, allen afdeling Klinische genetica, Erasmus MC, Rotterdam, droegen bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Belangenconflict: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6271; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: L.H. van den Berg ontving een Vici-beurs van ZonMw; J.C. van Swieten ontving onderzoeksubsidies van Stichting Dioraphte, Fonds NutsOhra, Hersenstichting Nederland en Alzheimer Nederland.
Aanvaard op 3 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Elise G.P. Dopper ICMJE-formulier
Meinie Seelen ICMJE-formulier
Frank Jan de Jong ICMJE-formulier
Jan H. Veldink ICMJE-formulier
Leonard H. van den Berg ICMJE-formulier
John C. van Swieten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties