Renale denervatie bij hypertensie

5 jaar later
Peter J. Blankestijn
Michiel L. Bots
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D629
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Deze rubriek geeft een kijkje op de huidige stand van zaken.

Samenvatting

Het idee achter kathetergestuurde renale denervatie als behandeling voor hypertensie is dat afferente en efferente zenuwen van de nier een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van hoge bloeddruk, en dat dit te voorkómen is door de functie van de zenuwen van de nier te blokkeren. Sinds de introductie van kathetergestuurde renale denervatie zijn observationele studies en een klein aantal gecontroleerde klinische trials gedaan. De beschikbare informatie laat nog geen eenduidige conclusie over effectiviteit toe. Belangrijke bijwerkingen zijn niet gemeld. De ontwikkeling van dit behandelconcept is nog niet afgerond. Verschillende vervolgstudies zijn begonnen of zullen binnenkort van start gaan.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Nefrologie: dr. P.J. Blankestijn, internist-nefroloog.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: prof.dr. M.L. Bots, epidemioloog.

Contact dr. P.J. Blankestijn (p.j.blankestijn@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel. Voor hun onderzoek naar renale denervatie ontvingen de auteurs financiële ondersteuning van onder meer Nierstichting Nederland, ZonMw en Medtronic.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter J. Blankestijn ICMJE-formulier
Michiel L. Bots ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties