nieuwe techniek volgens een oud concept

Hypertensiebehandeling met percutane endovasculaire renale denervatie

Klinische praktijk
Laima Nadery-Siddiqi
Willem P. Mali
Peter J. Blankestijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2165

Samenvatting

Percutane endovasculaire renale denervatie is een techniek waarbij de zenuwen van en naar de nieren met radiofrequente katheterablatie worden onderbroken. Hierbij wordt een ablatiekatheter in beide Aa. renales gebracht. De eerste resultaten bij patiënten met ernstige en moeilijk behandelbare hypertensie lieten een aanzienlijk antihypertensief effect zien dat tenminste 12 maanden aanhield. Het antihypertensieve effect is waarschijnlijk een gevolg van de afname van de sympathische zenuwactiviteit op de weerstandsvaten. Er zijn geen aanwijzingen dat de ingreep stenose of aneurysmata van de A. renalis veroorzaakt. De methode is in gebruik in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Nefrologie en Hypertensie: drs. L. Nadery-Siddiqi, arts-onderzoeker en internist in opleiding; dr. P.J. Blankestijn, internist-nefroloog.

Afd. Radiologie: prof.dr. W.P. Mali, radioloog.

Contact dr. P.J. Blankestijn (p.j.blankestijn@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 juli 2010

Ook interessant

Reacties