De ontzenuwing ontzenuwd

Opinie
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7832
Abstract

Het had zo mooi kunnen zijn: een relatief eenvoudige ingreep waarmee het probleem van de zogenaamde therapieresistente hypertensie uit de wereld geholpen kan worden. De ingreep bestaat uit het uitschakelen, voor zover mogelijk, van de autonome innervatie van de nier. Toen bleek dat deze renale denervatie de bloeddruk aanzienlijk kon doen dalen bij patiënten die onvoldoende op medicatie reageren waren de verwachtingen over de toekomst van deze techniek ineens hoog gespannen.1 Want ondanks de beschikbaarheid van vele, effectieve antihypertensiva is er namelijk nog steeds een groot aantal patiënten bij wie deze geneesmiddelen onvoldoende effect sorteren.2 Met grote voortvarendheid werd er daarom gewerkt aan het implementeren van renale denervatie als behandelingsoptie. Na het bekend worden van de resultaten van de Symplicity III-trial is dit enthousiasme echter weer grotendeels verdwenen. De uitkomsten van deze trial worden elders in dit tijdschrift kort besproken. In één zin samengevat: renale denervatie is niet…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Contact Prof.dr. P.W. de Leeuw, internist (p.deleeuw@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter W. de Leeuw ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties