De oplossing voor patiënten met therapieresistente hypertensie?

Centrale arterioveneuze anastomose

Opinie
Wilko Spiering
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9129
Abstract

Bij ongeveer 10-15% van de patiënten met hypertensie lukt het niet om de bloeddruk onder controle te krijgen, ondanks behandeling met minimaal 3 bloeddrukverlagende middelen, waaronder een diureticum. Deze patiënten worden ‘therapieresistent’ genoemd,1 en zij hebben een sterk verhoogd cardiovasculair risico.2 Hoewel ook voor deze groep patiënten medicamenteuze therapie de hoeksteen van de behandeling is, lijken de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe, effectieve middelen nagenoeg stil te staan.

Op het gebied van niet-medicamenteuze bloeddrukverlaging daarentegen dienen zich in rap tempo allerlei nieuwe vormen aan. Achtereenvolgens werden baroreflexstimulatie (elektrische stimulatie van de baroreceptoren in de A. carotis met een pacemaker), renale denervatie (ablatie van zenuwen rond de nierarteriën met een katheter) en ‘barostenting’ (stimulatie van de baroreceptoren door het verhogen van de wandspanning in de sinus caroticus met een speciaal soort stent) gepresenteerd als potentiële nieuwe behandelmodaliteiten.

De nieuwste ontwikkeling op dit gebied is het creëren van een arterioveneuze…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde, Utrecht.

Dr. W. Spiering, internist-vasculair geneeskundige.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Prof.dr. P.W. de Leeuw, internist.

Contact dr. W. Spiering (w.spiering@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Wilko Spiering ICMJE-formulier
Peter W. de Leeuw ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties