Centrale arterioveneuze anastomose

De oplossing voor patiënten met therapieresistente hypertensie?
Commentaar
30-06-2015
Wilko Spiering en Peter W. de Leeuw

Bij ongeveer 10-15% van de patiënten met hypertensie lukt het niet om de bloeddruk onder controle te krijgen, ondanks behandeling met minimaal 3 bloeddrukverlagende middelen, waaronder een diureticum. Deze patiënten worden ‘therapieresistent’ genoemd,1 en zij hebben een sterk verhoogd cardiovasculair risico.2 Hoewel ook voor deze groep patiënten medicamenteuze therapie de hoeksteen van de behandeling is, lijken de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe, effectieve middelen nagenoeg stil te staan.

Op het gebied van niet-medicamenteuze bloeddrukverlaging daarentegen dienen zich in rap tempo allerlei nieuwe vormen aan. Achtereenvolgens werden baroreflexstimulatie (elektrische stimulatie van de baroreceptoren in de A. carotis met een pacemaker), renale denervatie (ablatie van zenuwen rond de nierarteriën met een katheter) en ‘barostenting’ (stimulatie van de baroreceptoren door het verhogen van de wandspanning in de sinus caroticus met een speciaal soort stent) gepresenteerd als potentiële nieuwe behandelmodaliteiten.

De nieuwste ontwikkeling op dit gebied is het creëren van een arterioveneuze anastomose tussen de V. en A. ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing