Behandelopties voor therapieresistente hypertensie

Van pseudoresistentie tot refractaire hypertensie
Stand van zaken
29-04-2016
Jorie Versmissen, Kelly Hendriks, Anton H. van den Meiracker en Mariëtte H.W. Kappers
  • Therapieresistente hypertensie (TRH) is gedefinieerd als een bloeddruk boven de streefwaarde ondanks behandeling met antihypertensiva uit 3 klassen inclusief een diureticum.
  • Veel patiënten die voldoen aan de definitie voor TRH hebben in feite ‘pseudoresistente hypertensie’. Bij hen is er sprake van een secundaire oorzaak van de hypertensie, therapieontrouw, hoge zoutinname, interfererende comedicatie of middelengebruik.
  • Behandeling van pseudoresistente hypertensie kan net zo moeilijk zijn als van ‘ware’ TRH, omdat de oorzaken niet altijd weggenomen kunnen worden en het wegnemen van oorzaken niet altijd leidt tot normalisatie van de bloeddruk.
  • Geschat wordt dat slechts 10% van de patiënten met TRH ‘ware’ therapieresistentie heeft. Uitbreiden van de medicatie tot 5 of meer middelen – inclusief een aldosteronreceptorblokker – brengt de bloeddruk bij veel van deze patiënten alsnog onder controle. De kleine groep bij wie dat niet lukt, voldoet aan de definitie ‘refractaire hypertensie’.
  • Invasieve niet-medicamenteuze ingrepen dienen vooralsnog voorbehouden te worden aan patiënten met refractaire hypertensie.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing