De ‘Sympathy’-studie en de ‘Dutch renal denervation registry’-studie

Renale denervatie bij therapieresistente hypertensie

Onderzoek
Rosa L. de Jager
Eva E. Vink
Willemien L. Verloop
Esther de Beus
Michiel L. Bots
Peter J. Blankestijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6530

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Renale denervatie, het ableren van sympatische zenuwvezels in de A. renalis via een katheter door middel van radiofrequente energie, is een veelbelovende nieuwe behandeling voor patiënten met hypertensie. Inzicht in de veiligheid en de effectiviteit van deze techniek op lange termijn ontbreekt echter, evenals voorspellers voor effect op korte en lange termijn. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om renale denervatie vanaf 1 januari 2013 voor een periode van 4 jaar voorwaardelijk toe te laten tot het verzekeringspakket. In die periode zullen de ervaringen met deze methode worden geëvalueerd in de gerandomiseerde studie ‘Sympathy’ (deels gefinancierd door ZonMw), en in een prospectieve cohortstudie, de ‘Dutch renal denervation registry’ (deels gefinancierd door de Nierstichting). Het doel van de Sympathy-studie is het bloeddrukverlagende effect van renale denervatie te onderzoeken en…

Auteursinformatie

* Namens de Renal Denervation Study Group

UMC Utrecht.

Afd. Nefrologie en Hypertensie: drs.R.L. de Jager en drs. E.E. Vink,artsen-onderzoekers; drs. E. de Beus en dr. P.J. Blankestijn, internisten-nefrologen.

Afd. Cardiologie: drs. W.L. Verloop, arts-onderzoeker.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde: prof.dr. M.L. Bots, arts-epidemioloog.

Contact dr. P.J. Blankestijn (P.J.Blankestijn@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6530; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: voor de studies zijn beurzen verstrekt door ZonMw, Medtronic en de Nierstichting.
Aanvaard op 6 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Rosa L. de Jager ICMJE-formulier
Eva E. Vink ICMJE-formulier
Willemien L. Verloop ICMJE-formulier
Esther de Beus ICMJE-formulier
Michiel L. Bots ICMJE-formulier
Peter J. Blankestijn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties