Onderwerp van gesprek in de spreekkamer?

Relatie tussen leefstijl en kanker

Onderzoek
Christine Swankhuisen
Jelle Evers
L.A.L.M. (Bart) Kiemeney
Nicoline Hoogerbrugge
Femmie de Vegt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3344
Abstract

Samenvatting

Doel

Dit onderzoek verkent in hoeverre er draagvlak is onder zorgprofessionals voor het ondersteunen van kankerpatiënten bij leefstijlveranderingen, aan de hand van 3 vragen: (a) Wat is de invloed van leefstijl op kanker volgens zorgprofessionals? (b) Beschouwen zorgprofessionals het als hun taak om kankerpatiënten te ondersteunen bij leefstijlveranderingen? (c) Beïnvloedt de eigen leefstijl van zorgprofessionals de gesprekken die zij met kankerpatiënten voeren over leefstijl?

Opzet

Vragenlijstonderzoek.

Methode

1550 zorgprofessionals uit Nijmegen en omgeving ontvingen in januari 2015 een digitale vragenlijst over de relatie tussen leefstijl en kanker. De vragenlijst werd ingevuld door 562 zorgprofessionals (respons: 36%), van wie er 404 (72%) met kankerpatiënten werkten. Deze groep bestond uit 170 medisch specialisten, 62 huisartsen en 172 verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Resultaten

Zorgprofessionals onderkenden de invloed van leefstijl op het ontstaan van kanker. Vrijwel alle professionals (98%) waren het erover eens dat een gezonde leefstijl het welbevinden van kankerpatiënten in zekere mate beïnvloedt. Circa twee derde van alle zorgprofessionals vond dat leefstijl ‘meestal’ of ‘altijd’ moet worden besproken met kankerpatiënten en iets meer dan de helft van alle zorgprofessionals gaf aan dit ook te doen. Zorgprofessionals hebben behoefte aan evidencebased kennis over de relatie tussen leefstijl en kanker, voorlichtingsmateriaal en extra consulttijd om kankerpatiënten te ondersteunen bij leefstijlveranderingen. De leefstijl van zorgprofessionals lijkt ook van invloed: bij zorgprofessionals die niet aan leefstijlnormen voldoen, kwam leefstijl minder vaak aan bod in de spreekkamer.

Conclusie

Er lijkt draagvlak te zijn onder zorgprofessionals om leefstijl te bespreken met kankerpatiënten en om hen te ondersteunen bij leefstijlveranderingen.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Radboud Institute for Health Sciences: drs. C. Swankhuisen, gedragswetenschapper; drs. J. Evers, prof.dr. L.A.L.M. Kiemeney en dr.ir. F. de Vegt, epidemiologen. Radboud Institute for Molecular Life Sciences: prof.dr. N. Hoogerbrugge, internist-oncogeneticus.

Contact F. de Vegt (femmie.devegt@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste en tweede auteur, C. Swankhuisen en J. Evers, leverden een gelijkwaardige bijdrage aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Christine Swankhuisen ICMJE-formulier
Jelle Evers ICMJE-formulier
L.A.L.M. (Bart) Kiemeney ICMJE-formulier
Nicoline Hoogerbrugge ICMJE-formulier
Femmie de Vegt ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties