Het juiste moment voor leefstijlverandering

‘Teachable moments’

Perspectief
Michelle Brust
Winifred A. Gebhardt
Mattijs E. Numans
Jessica C. Kiefte-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4835
Abstract

Zorgverleners adviseren patiënten relatief weinig om hun leefstijl te verbeteren, omdat ze te weinig tijd hebben voor deze adviezen of twijfelen aan de effectiviteit ervan. Toch kunnen zorgprofessionals grote invloed hebben op het gedrag van hun patiënten door op het juiste moment de leefstijl van de patiënt te bespreken. Hoe pakken we dit aan?

Samenvatting

Professionals in de eerste- en tweedelijnszorg kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie van aan leefstijl gerelateerde aandoeningen. Toch besteden zorgverleners nog relatief weinig aandacht aan leefstijlcounseling, vanwege beperkte tijd en twijfels over de effectiviteit ervan. Op bepaalde momenten zijn patiënten ontvankelijker voor gedragsverandering en leefstijladviezen dan anders, bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap, bij afwijkende testuitslagen, op het moment dat een ziekte is vastgesteld, of zelfs door de coronacrisis. We noemen dat ‘teachable moments’. Een teachable moment kan door een arts en patiënt samen gecreëerd worden door de risicoperceptie, emoties en het zelfbeeld van een patiënt te bespreken. Vervolgens kunnen paramedici de patiënt aanzetten tot gedragsverandering, door hem of haar te motiveren, diens zelfeffectiviteit te verhogen en vaardigheden aan te leren. Wanneer artsen deze potentiële teachable moments herkennen en optimaal benutten, kunnen zij met relatief weinig tijd de gewenste gedragsverandering bij hun patiënten bewerkstelligen.

Auteursinformatie

LUMC-Campus, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Den Haag (tevens LUMC, Leiden): M. Brust, MSc; promovendus; prof.dr. M.E. Numans, huisarts; prof.dr. J.C. Kiefte-de Jong, epidemioloog. Universiteit Leiden, afd. Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Leiden: dr. W.A. Gebhardt, gezondheidspsycholoog

Contact M. Brust (m.brust@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De Hartstichting financiert dit onderzoek naar teachable moments.

Auteur Belangenverstrengeling
Michelle Brust ICMJE-formulier
Winifred A. Gebhardt ICMJE-formulier
Mattijs E. Numans ICMJE-formulier
Jessica C. Kiefte-de Jong ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties