Rectaal bloedverlies tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
H.J.M. (Henk-Marijn) de Jonge
Peter R. Oosterwijk
Maarten A.C. Meijssen
Antoine Flierman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6758
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Ischemische colitis is een relatief zeldzame ziekte die voornamelijk voorkomt bij oudere patiënten. Deze aandoening heeft een uiteenlopende etiologie en klinische manifestatie.

Casus

Een 29-jarige primigravida werd opgenomen met rectaal bloedverlies en diffuse buikpijn. Het leukocytengetal en de CRP-waarde waren verhoogd. Omdat patiënte zwanger was, werd een sigmoïdoscopie zonder sedatie verricht. Het endoscopisch beeld en het histopathologisch onderzoek van de afgenomen biopten pasten bij ischemische colitis. Patiënte herstelde vlot na conservatieve behandeling.

Conclusie

Meestal gaat ischemische colitis vanzelf over en kan een conservatief beleid gevoerd worden. Ischemische colitis tijdens de zwangerschap is uitermate zelden gerapporteerd en de etiologie hiervan is niet bekend.

Auteursinformatie

Isala klinieken, Afdeling Maag,- Darm-, en Leverziekten, Zwolle.

Dr. H.J.M. de Jonge, aios mdl; drs. P.R. Oosterwijk, anios mdl; dr. M.A.C. Meijssen en drs. A. Flierman, mdl-artsen.

Contact dr. H.J.M. de Jonge (h.j.m.de.jonge@isala.nl)

Verantwoording

Dr. A.C. Poen, mdl-arts, verrichtte de sigmoïdoscopie en maakte de foto’s en video, en mr.dr. J.E. Boers, patholoog, beschreef de histologische beelden.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
H.J.M. (Henk-Marijn) de Jonge ICMJE-formulier
Peter R. Oosterwijk ICMJE-formulier
Maarten A.C. Meijssen ICMJE-formulier
Antoine Flierman ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties