Een ongewone oorzaak van diarree

Idiopathische myo-intimale hyperplasie van de mesenteriale venen

Klinische praktijk
Myrte Zijlstra
J.W.M. (Annemarie) Tjhie-Wensing
Mari A.A.M. van Dijk
Johannes A. Wegdam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7752
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De oorzaak van diarree is soms moeilijk te achterhalen. Bij onze patiënt met chronische diarree kon na een moeizame zoektocht de diagnose ‘idiopathische myo-intimale hyperplasie van de mesenteriale venen’ (IMHMV) worden gesteld. IMHMV is een zeldzame aandoening, gekenmerkt door vaatwandproliferatie in mesenteriale venen, waardoor uiteindelijk ischemie van de darm ontstaat.

Casus

Een 62-jarige man bezocht de mdl-arts vanwege frequente, waterdunne diarree. Endoscopie toonde veneuze congestie en erytheem van het linkszijdige colon. Later ontwikkelde patiënt bloederige diarree; endoscopie liet toen ischemische kenmerken zien. Op CT-scans en in biopten waren geen obstructie van grote arteriën en venen of histologische kenmerken van een inflammatoire darmziekte te zien. Patiënt kreeg uiteindelijk een acute buik, waarop resectie van het linkszijdige colon plaatsvond en de diagnose ‘IMHMV’ werd gesteld.

Conclusie

Langdurige diarree met opmerkelijke bifasische klinische en endoscopische presentatie, zonder aanwijzingen voor een inflammatoire darmziekte of obstructie van de grote arteriën en venen, kan worden veroorzaakt door IMHMV.

Auteursinformatie

Elkerliek Ziekenhuis, Helmond.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. M. Zijlstra, aios interne geneeskunde; drs. J.W.M. Tjhie-Wensing, maag-, darm- en leverarts.

Afd. Pathologie: drs. M.A.A.M. van Dijk, klinisch patholoog.

Afd. Chirurgie: drs. J.A. Wegdam, oncologisch chirurg.

Contact drs. M. Zijlstra (myrte.zijlstra@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Myrte Zijlstra ICMJE-formulier
J.W.M. (Annemarie) Tjhie-Wensing ICMJE-formulier
Mari A.A.M. van Dijk ICMJE-formulier
Johannes A. Wegdam ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties