Tijdige herkenning en behandeling verbeteren prognose

Colonischemie: aandoening met aspecifiek ziektebeeld

Klinische praktijk
Eveline J.A. Rondagh
Stanley A. Oei
Danny Goudkade
Ad A.M. Masclee
Joanna W. Kruimel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D837
Abstract

Dames en Heren,

Door vergrijzing van de Nederlandse bevolking is de incidentie van colonischemie de afgelopen jaren sterk toegenomen. Patiënten met colonischemie hebben een aspecifiek ziektebeeld, waardoor dit vaak niet direct herkend wordt. Toch is tijdige herkenning belangrijk voor een tijdige behandeling en daarmee verbetering van de prognose. In deze klinische les beschrijven we twee patiënten met colonischemie. We gaan daarna nader in op de klinische verschijnselen, diagnostiek, behandeling en prognose.

Patiënt A, een 83-jarige vrouw, meldt zich om 01:00 uur op de SEH omdat ze sinds enkele uren geringe buikpijn en bloedverlies per anum heeft. Ze heeft een uitgebreide voorgeschiedenis van diabetes mellitus, vaatlijden (CVA en myocardinfarct), colitis ulcerosa en diverticulose en gebruikt acetylsalicylzuur 80 mg, dipyridamole, mesalazine, metoprolol, diltiazem, perindopril, pantoprazol, isosorbidemononitraat, simvastatine en insuline.

Bij lichamelijk onderzoek zien wij een matig zieke en matig pijnlijke vrouw. Zij is hemodynamisch stabiel en heeft een temperatuur van 36°C. De…

Auteursinformatie

MUCM+, Maastricht.

Afd. Maag-, darm- en leverziekten: dr. E.J.A. Rondagh, aios maag-, darm- en leverziekten; prof.dr. A.A.M. Masclee en dr. J.W. Kruimel, mdl-artsen.

Afd. Radiologie: drs. S.A. Oei, radioloog (thans: LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer).

Afd. Pathologie: drs. D. Goudkade, patholoog.

Contact dr. E.J.A. Rondagh (evelinerondagh@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Eveline J.A. Rondagh ICMJE-formulier
Stanley A. Oei ICMJE-formulier
Danny Goudkade ICMJE-formulier
Ad A.M. Masclee ICMJE-formulier
Joanna W. Kruimel ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties