Rechterventrikeldisfunctie en index voor pulmonale vasculaire obstructie: voorspellende variabelen voor het klinische beloop gedurende 3 maanden bij patiënten met acute longembolie

Onderzoek
R.W. van der Meer
P.M.T. Pattynama
M.J.L. van Strijen
A.A. van den Berg-Huijsmans
I.J.C. Hartmann
H. Putter
A. de Roos
M.V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:845-50
Abstract

Samenvatting

Doel

Het kwantificeren van rechterventrikeldisfunctie en de mate van obstructie van het pulmonale vaatbed bij patiënten met acute longembolie met behulp van spiraal-CT en het bepalen van de prognostische waarde van deze parameters.

Opzet

Prospectief.

Methode

Bij 120 opeenvolgende patiënten met bewezen longembolie werd op basis van spiraal-CT de mate van rechterventrikeldisfunctie bepaald door de ratio van de diameter van de korte as van het rechter en linker ventrikel van het hart (RV/LV-ratio) te meten. Tevens werd de mate van obstructie van het pulmonale arteriële systeem bepaald met een gestandaardiseerde index. Met regressieanalyse werd het verband tussen deze parameters en het klinische beloop bepaald.

Resultaten

Rechterventrikeldisfunctie (RV/LV-ratio > 1,0) werd gezien bij 69 patiënten (57,5). Van de patiënten overleden 7 als direct gevolg van de longembolie. Zowel de RV/LV-ratio als de obstructie-index bleken significante risicofactoren te zijn voor mortaliteit binnen 3 maanden (p = 0,04 respectievelijk 0,01). De positief-voorspellende waarde van een RV/LV-ratio > 1,0 voor overlijden door longembolie was 10,1 (95-BI: 2,9-17,4). De negatief-voorspellende waarde van een RV/LV-ratio ≤ 1,0 voor de kans te overleven was 100 (95-BI: 94,3-100). De kans op overlijden ten gevolge van de longembolie was 11,2 keer zo groot voor patiënten met een obstructie-index van ≥ 40 (95-BI: 1,3-93,6).

Conclusie

Bij patiënten met acute longembolie zijn de rechterventrikeldisfunctie en de obstructie-index, bepaald met spiraal-CT bij presentatie, nuttig om de kans op overlijden door longembolie gedurende follow-up te voorspellen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:845-50

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Radiologie: hr.R.W.van der Meer, arts-onderzoeker; mw.A.A.van den Berg-Huijsmans MSc, wetenschappelijk medewerker; hr.prof.dr.A.de Roos, radioloog.

Afd. Medische Statistiek: hr.dr.H.Putter, medisch statisticus.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde (Kamernummer B03-084, Postzone B03-Q): hr.dr.M.V.Huisman, internist-vasculair geneeskundige.

Erasmus MC, afd. Radiologie, Rotterdam.

Hr.prof.dr.P.M.T.Pattynama, radioloog.

HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, afd. Radiologie, Den Haag.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Radiologie, Utrecht.

Mw.dr.I.J.C.Hartmann, radioloog.

Contact Hr.M.J.L.van Strijen, radioloog (m.v.huisman@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties