Patiënten met longembolie en hemodynamische stabiliteit: onvoldoende bewijs voor routinematige trombolyse

Opinie
M.V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1373-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1400.

Longembolie is een frequent voorkomende aandoening. Alhoewel de diagnose ‘longembolie’ soms lastig is vast te stellen, blijkt uit recente epidemiologische onderzoeken dat deze per jaar tussen de 1,2 en 1,8 keer per 1000 personen in de bevolking wordt gesteld.1 Uitgaande van een gemiddelde van 1,5 per 1000 komt longembolie in Nederland per jaar bij ongeveer 15-20.000 personen voor.

De sterfte aan longembolie wordt wisselend opgegeven. Een internationale cohortregistratie van patiënten met longembolie liet een 30-daagse sterfte van ongeveer 17 zien, waarvan bijna de helft van de patiënten overleden was aan deze aandoening.2 Risicofactoren voor overlijden waren rechterventrikeldisfunctie, leeftijd boven de 70 jaar, chronisch hartfalen, COPD en hypertensie. Hiertegenover is vanuit een meta-analyse van patiënten die geïncludeerd waren in 5 behandelingsstudies van nieuwe antithrombotica, een veel lager percentage van overlijden van 2,3 over 6 maanden gerapporteerd.3 Het is aannemelijk dat…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde-Endocrinologie, sectie Vasculaire Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Contact Hr.dr.M.V.Huisman, internist-vasculair geneeskundige (m.v.huisman@lumc.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties