Receptoren voor steroïdhormonen en mammacarcinoom

Klinische praktijk
L.V.A.M. Beex
J.L. Peterse
J.W.R. Nortier
H. van Veelen
M.A. Blankenstein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2056-60

Sedert 3 jaar functioneert onder auspiciën van het Landelijk Overleg Kankercentra een landelijke werkgroep Mammacarcinoom (voorzitter: prof.dr.J.A.van Dongen) waaraan vertegenwoordigers van de mammacarcinoomwerkgroepen van de integrale kankercentra deelnemen. De werkgroep heeft als taak om de activiteiten binnen de afzonderlijke integrale kankercentra die verband houden met de diagnostiek en de behandeling van patiënten met een mammacarcinoom, op landelijk niveau te begeleiden en te stimuleren en waar mogelijk te coördineren. In dit kader heeft de werkgroep zich beraden over de plaats en de methode van onderzoek naar receptoren voor oestradiol en progesteron bij de diagnostiek en de behandeling van patiënten met een mammacarcinoom.

Bij ongeveer 30 van de patiënten met een gemetastaseerd mammacarcinoom kan door hormoontherapie regressie van de tumor worden waargenomen. De meeste van de hiervoor gebruikte hormonale maatregelen hebben met elkaar gemeen dat de beschikbaarheid van oestrogenen voor de tumorcel wordt verminderd. Een van de eerste stappen voor een (prolifererend)…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Endocriene Ziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.L.V.A.M.Beex, internist.

Antonie van Leeuwenhoek Huis, afd. Pathologische Anatomie, Amsterdam.

Dr.J.L.Peterse, patholoog-anatoom.

Diaconessenhuis, afd. Inwendige Ziekten, Utrecht.

Dr.J.W.R.Nortier, internist.

Medisch Centrum, locatie Zuid, afd. Inwendige Geneeskunde, Leeuwarden.

Dr.H.van Veelen, internist.

Academisch Ziekenhuis, afd. Endocrinologie, Utrecht.

Dr.M.A.Blankenstein, biochemicus.

Contact dr.L.V.A.M.Beex

Verantwoording

Namens het DES-Netwerk en de werkgroep Cervix Uteri (WCU).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties