Mammacarcinoom; adviezen ten aanzien van nacontrole, hormonale anticonceptie of substitutie met oestrogenen, en zwangerschap

Klinische praktijk
J.W.R. Nortier
H.M. Kluck
R. Sybrandy
L.V.A.M. Beex
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1934-7

Sinds 2 jaar functioneert onder auspiciën van het Landelijk Overleg Kankercentra een landelijke werkgroep Mammacarcinoom (voorzitter: prof.dr.J.van Dongen) waaraan ten minste 2 vertegenwoordigers van iedere tumorwerkgroep Mammacarcinoom uit elk van de 8 in Nederland bestaande integrale kankercentra deelnemen. De werkgroep heeft als taak om de activiteiten binnen de afzonderlijke integrale kankercentra die verband houden met de diagnostiek en de behandeling van patiënten met een mammacarcinoom, op landelijk niveau te begeleiden en te stimuleren en waar mogelijk te coördineren. De werkgroep heeft zich in dit kader beraden over de wijze van nacontrole, over het gebruik van hormonale anticonceptiva of de substitutie met oestrogenen, en over zwangerschap bij patiënten die in opzet curatief werden behandeld wegens een mammacarcinoom. In dit artikel worden de adviezen weergegeven.

Controle na behandeling van een mammacarcinoom

Over de betekenis van controle van patiënten die behandeld werden wegens een mammacarcinoom, werd eerder in dit tijdschrift gerapporteerd naar aanleiding…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht.

Dr.J.W.R.Nortier, internist.

St. Jozefziekenhuis, afd. Chirurgie, Eindhoven.

Dr.H.M.Kluck, chirurg.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Nieuwegein.

Dr.R.Sybrandy, chirurg.

Sint-Radboudziekenhuis, afd. Endocrinologie, Nijmegen.

Dr.L.V.A.M.Beex, internist.

Contact dr.J.W.R.Nortier

Verantwoording

Namens de landelijke werkgroep Mammacarcinoom van het Landelijk Overleg Kankercentra.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties