Is bepaling van het carcino-embryonaal-antigeengehalte tijdens de follow-up van patiënten met mammacarcinoom nuttig gebleken?

Onderzoek
T. Rammeloo
M.H. Beunis
T. Postma
C.A. Broodman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:284-7
Abstract

Samenvatting

Bij 128 patiënten met mammacarcinoom – van wie 5 metastasen op afstand hadden – werd gedurende de follow-up-periode carcino-embryonaal antigeen (CEA) in het serum bepaald. De mediane follow-up-duur van de 104 niet-overleden patiënten zonder metastasen op afstand bij operatie bedroeg 42 maanden. De okselklierstatus en de estradiolreceptoractiviteit bleken belangrijke prognostische factoren. Bij de helft van de patiënten met een estradiolreceptor-positieve tumor ging stijging van het CEA-gehalte vooraf aan de klinische ontdekking van metastasen. Geconcludeerd wordt dat het CEA-gehalte in de follow-up als graadmeter is te gebruiken bij patiënten met een estradiolreceptor-positieve tumor en soms bij patiënten met een estradiol-negatieve tumor.

Auteursinformatie

Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen, Klinisch chemisch laboratorium, Postbus 5010, 2600 GA Delft.

Ir.T.Rammeloo, dr. M.H.Beunis en drs.T.Postma, klinisch chemici.

Reinier de Graaf Gasthuis, locatie Bethel, afd. Chirurgie, Delft.

Dr.C.A.Broodman, chirurg

Contact ir.T.Rammeloo

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties