Recent ontstane cervicale radiculopathie: minder pijn met halskraag of fysiotherapie*

Onderzoek
Barbara Kuijper
Jos Th.J. Tans
Anita Beelen
Frans Nollet
Marianne De Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1283
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de effectiviteit van 3 niet-chirurgische behandelingsstrategieën bij patiënten met recent ontstane cervicale radiculopathie.

Opzet

Gerandomiseerde studie.

Methode

205 poliklinische patiënten met een cervicale radiculopathie die minder dan een maand bestond, werden behandeld met een halfharde halskraag en zoveel mogelijk rust gedurende 3-6 weken, of met 12 fysiotherapiebehandelingen en oefeningen thuis gedurende 6 weken, of met zoveel mogelijk continueren van de dagelijkse bezigheden (afwachten; controlebehandeling). Primaire uitkomstmaat was het beloop in tijd van scores voor arm- en nekpijn op een 100 mm visueel-analoge pijnschaal (VAS) en van de ‘Neck disability index’ (NDI) gedurende 6 weken na inclusie. Verschillen in beloop tussen de behandelgroepen werden geanalyseerd met ‘Generalized Estimated Equations’.

Resultaten

De armpijn verminderde in de controlegroep met 3 VAS-mm per week (19 mm in 6 weken). Een verdere afname werd verkregen met de halskraag en met fysiotherapie: in 6 weken een extra reductie van 12 mm van pijn in de arm door beide interventies ten opzichte van de controlebehandeling. Nekpijn verminderde niet significant in de controlegroep. De halskraag gaf een afname van nekpijn met 2,8 VAS-mm per week (17 mm in 6 weken) en fysiotherapie 2,4 VAS-mm per week (14 mm in 6 weken). Vergeleken met controlebehandeling gaf alleen behandeling met de halskraag een significante verbetering op de NDI.

Conclusie

In de eerste 6 weken gaven zowel een halfharde halskraag als fysiotherapie relevante extra afname van arm- en nekpijn vergeleken met een afwachtende houding bij patiënten met recent ontstane cervicale radiculopathie.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in British Medical Journal (2009;339:b3883) met als titel ‘Cervical collar or physiotherapy versus wait-and-see policy for recent-onset cervical radiculopathy: a randomised trial’.

Medisch Centrum Haaglanden, Afd. Neurologie, Den Haag.

Drs. B. Kuijper, neuroloog (thans: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam); dr. J.Th.J. Tans, neuroloog.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Revalidatie: dr. A. Beelen, bewegingswetenschapper en senioronderzoeker; prof.dr. F. Nollet, revalidatiearts.

Afd. Neurologie: prof.dr. M. De Visser, neuroloog.

Contact drs. B. Kuijper (kuijperb@maasstadziekenhuis.nl)

Verantwoording

Annelies Dalman, Freek Verheul, Willem Oerlemans, Hans van Houwelingen, Bas van der Kallen, Geert Lycklama-a-Nijeholt, Ella de Wolf, Henk Franken en Ando Kerlen droegen bij aan dit onderzoek.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties