Bedrust en fysiotherapie geen meerwaarde bij acute lumbosacrale radiculaire pijn; een gerandomiseerde, klinische studie

Onderzoek
D.J. Hofstee
J.J.M. Gijtenbeek
P.H. Hoogland
J.C. van Houwelingen
A. Kloet
F. Lotters
J.Th.J. Tans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:249-54
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de effectiviteit van 3 niet-chirurgische behandelingsstrategieën bij patiënten met lumbosacrale radiculaire pijn (LSRP).

Opzet

Gerandomiseerd, open.

Methode

Patiënten die jonger dan 60 jaar waren en LSRP hadden gedurende minder dan een maand waarvoor zij nog niet waren behandeld met bedrust of fysiotherapie, kregen voorgeschreven: bedrust gedurende 7 dagen, fysiotherapie gedurende 4-8 weken of controlebehandeling (zoveel mogelijk doorgaan met het normale leven). Primaire uitkomstmaten waren de mate van radiculaire pijn (visueel-analoge pijnschaal (VAPS)) en de ernst van de beperkingen in het dagelijks leven (‘Quebec-disability’-schaal (QDS)). Secundaire uitkomstmaten waren de percentages patiënten bij wie de conservatieve therapie faalde en bij wie operatie nodig was. Patiënten werden onderzocht bij inclusie en na 1, 2 en 6 maanden.

Resultaten

Er werden 250 patiënten geïncludeerd: 150 mannen (60) en 100 vrouwen (40), met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. De gemiddelde verschillen in scores op de VAPS en de QDS tussen bedrust en controlebehandeling waren 0,9 (95-BI: –8,7-10,4) en –2,7 (–9,9-4,4) punten na 2 maanden en 0,5 (–8,4-9,3) en –2,7 (–10,2-4,8) na 6 maanden. De gemiddelde verschillen in scores op de VAPS en de QDS tussen fysiotherapie en controlebehandeling waren –0,3 (–9,4-10,0) en 0,0 (–7,2-7,3) punten na 2 maanden en –1,0 (–10-8,0) en –0,7 (–8,4-6,9) na 6 maanden. Na 6 maanden waren de oddsratio's voor falen van conservatieve therapie en de noodzaak tot operatie van bedrust versus controlebehandeling 1,6 (0,8-3,5) en 1,5 (0,7-3,6) en van fysiotherapie versus controlebehandeling 1,5 (0,7-3,2) en 1,2 (0,5-2,9).

Conclusie

Bij patiënten met acute LSRP hadden bedrust en fysiotherapie geen beter effect dan het zoveel mogelijk continueren van het dagelijks leven zonder specifieke behandeling.

Auteursinformatie

Ziekenhuis St. Jansdal, afd. Neurologie, Harderwijk.

D.J.Hofstee, neuroloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Neurologie, Nijmegen.

Mw.J.J.M.Gijtenbeek, neuroloog.

Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, Postbus 432, 2501 CK Den Haag.

Afd. Radiologie: P.H.Hoogland, radioloog.

Afd. Neurochirurgie: A.Kloet, neurochirurg.

Afd. Fysiotherapie: drs.F.Lotters, fysiotherapeut.

Afd. Neurologie: dr.J.Th.J.Tans, neuroloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Statistiek, Leiden.

Prof.dr.J.C.van Houwelingen, statisticus.

Contact dr.J.Th.J.Tans (jthjtans@knmg.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met alle auteurs van de eerdere publicatie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties