Diagnostiek en behandeling van nekpijn

Klinische praktijk
Arianne P. Verhagen
Sharon van Ruiven
Siep Thomas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B169
Abstract

Samenvatting

  • De meeste mensen ervaren tijdens hun leven een periode met nekpijn, die meestal licht is. Nekpijn is, na lage rug- en schouderklachten, de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat.

  • Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden over de diagnostiek en de behandeling van mensen met nekpijn.

  • De prognose van mensen met aspecifieke nekpijn is gunstig: 50-70% herstelt binnen enkele maanden.

  • Wat betreft de diagnostiek is met name het lichamelijk onderzoek nuttig voor het uitsluiten van een cervicaal radiculair syndroom. Voor de waarde van aanvullend onderzoek bestaat weinig wetenschappelijke onderbouwing.

  • De effectiefste behandelingen voor mensen met aspecifieke nekpijn zijn manuele therapie en oefentherapie.

  • Voor verwijzing naar de 2e lijn van mensen met nekpijn, maar zonder radiculaire klachten is geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

  • Bij mensen met nekpijn én radiculaire symptomen is, gezien de grote kans op een gunstig spontaan beloop, primair afwachten de verstandigste weg.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Dr. A.P. Verhagen, universitair docent; drs. S. van Ruiven, arts in opleiding tot huisarts; prof.dr. S. Thomas, hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Contact dr. A.P. Verhagen (a.verhagen@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 augustus 2008

Ook interessant

Reacties

Patrick
Rodrigus

Dit is een beknopt artikel met een duidelijke conclusie. De auteurs geven aan dat mensen met aspecifieke nekklachten behandeld kunnen worden met kortdurende fysiotherapie en voorlichting, dan wel met manuele therapie; dat is zeker juist. Ook in de osteopathiepraktijk is nekpijn een veelvoorkomende klacht. Meestal worden deze klachten veroorzaakt door andere pathologie op afstand. Denk hier bijvoorbeeld aan de invloed van een probleem in de bovenbuik met irritatie van het diafragma, wat aanleiding geeft tot overstimulatie van de nervus phrenicus met klachten op niveau C3-C5. De meeste nekklachten worden niet louter veroorzaakt door een lokaal probleem. Ik pleit ervoor om, zeker bij recidiverende nekpijnen, te kiezen voor een combinatie van fysiotherapie en osteopathie. Hiermee kan de klacht ook in 2 à 3 sessies verholpen worden. Ik geef toe dat een wetenschappelijke onderbouwing van deze stelling er (nog) niet is.

Tilburg

Patrick Rodrigus, arts en osteopaat