Reanimatie na trauma

Betere overlevingskansen door doelgerichte behandeling
Stand van zaken
02-05-2017
Lena Koers, J.L. (Hans) van Schuppen, Victor A. Viersen, Fabian O. Kooij, J. Carel Goslings en Markus W. Hollmann
Aanvaard op 08-03-2017.
Gepubliceerd op 02-05-2017.
In print verschenen in week 20 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1174