Transfusiebeleid bij trauma met massaal bloedverlies
Open

Stand van zaken
24-01-2011
Teun Peter Saltzherr, Sarah C. Christiaans, C. Pieter Henny, Marcel M. Levi en J. Carel Goslings
  • Verbloeding is een belangrijke doodsoorzaak van traumapatiënten.

  • Bij massaal bloedverlies ontstaat een combinatie van coagulopathie, acidose en hypothermie, die zonder juiste correcties een hoge morbiditeit en mortaliteit met zich meebrengt.

  • Onderzoek bij gewonde militairen laat zien dat een hoge ratio versbevroren plasma/rodebloedcelconcentraat (FFP:PRBC-ratio) een positief effect heeft op de overleving.

  • De studies geven nog geen uitsluitsel over de ideale verhouding FFP:PRBC; de ratio waarbij nog een positief effect wordt aangetoond varieert van 1:1 tot 1:3.

  • Onnodige FFP-transfusies bij traumapatiënten zonder dreigende verbloeding geven een verhoogde kans op complicaties zoals multi-orgaanfalen en acuut respiratoir ‘distress’-syndroom.

  • Er is meer onderzoek nodig naar de accuraatheid van het diagnosticeren van een acute coagulopathie.