Wel of geen intra-arresttransport?

Reanimatie bij hartstilstand buiten het ziekenhuis

Opinie
Michael A. Kuiper
Ruben Verlangen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5691
Abstract

Recentelijk concludeerden onderzoekers in JAMA dat het vervoer naar het ziekenhuis tijdens een reanimatie gerelateerd was aan een lagere overlevingskans, vergeleken met het ter plaatse voortzetten van de reanimatie. Wat zijn de consequenties hiervan voor de praktijk?

In een prospectief cohortonderzoek dat recentelijk werd gepubliceerd in JAMA werd bij patiënten die buiten het ziekenhuis een hartstilstand (‘out-of-hospital cardiac arrest’, OHCA) kregen, gekeken naar het verschil in de kans op overleving tot het moment van ontslag uit het ziekenhuis tussen het vervoer naar het ziekenhuis tijdens de reanimatie en het ter plaatse voortzetten van de reanimatie.1 Hiervoor werden gegevens gebruikt die in de periode april 2011-juni 2015 waren verzameld in 10 Noord-Amerikaanse districten in het kader van de ‘ROC Cardiac Epidemiologic Registry-Cardiac Arrest OHCA’-registratie. De onderzoekers concludeerden dat het zogenoemde ‘intra-arresttransport’ gerelateerd was aan een lagere overlevingskans dan het ter plaatse voorzetten van de reanimatie.

Uit de Amsterdamse ARREST-studie bleek eerder al dat de kans op overleving van OHCA-patiënten die tijdens de reanimatie vervoerd werden naar het ziekenhuis, aanzienlijk afneemt naarmate de reanimatietijd ter plaatse toeneemt.2 Patiënten die binnen 20 minuten vervoerd werden naar het ziekenhuis…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Intensive Care, Leeuwarden: dr. M.A. Kuiper, neuroloog-intensivist en voorzitter Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad. Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, Bilthoven: R. Verlangen, ambulanceverpleegkundige en lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Contact M.A. Kuiper (mi.kuiper@wxs.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michael A. Kuiper ICMJE-formulier
Ruben Verlangen ICMJE-formulier
Reanimeren: onderweg of ter plaatse?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties