Reanimeren: onderweg of ter plaatse?

Onderzoek
Lara M. Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5569

Waarom dit onderzoek?

Tussen de talrijke ambulancediensten in de VS bestaat veel variatie in de richtlijnen voor reanimatie van mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Het is niet duidelijk of het gunstiger is om deze mensen ter plaatse te reanimeren of (deels) tijdens het vervoer naar het ziekenhuis…

Auteursinformatie

Contact L.M. Harmans (l.harmans@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara M. Harmans ICMJE-formulier
Reanimeren: onderweg of ter plaatse?

Gerelateerde artikelen

Reacties