Extracorporale cardiopulmonale resuscitatie bij reanimatie buiten het ziekenhuis

Illustratie van een hart met een hartmeter erdoorheen
Michael A. Kuiper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7363
Abstract

Hoe zinvol is extracorporele cardiopulmonale resuscitatie buiten het ziekenhuis? De eerste studieresultaten waren hoopgevend: patiënten gereanimeerd met behulp van deze techniek leken er beter aan toe dan na een standaard reanimatie. Maar blijven deze resultaten overeind in grotere, gerandomiseerde studies?

In Nederland hebben we een goed georganiseerd netwerk van hulpverlening door burgers of ‘first responders’ met automatische externe defibrillatoren (AED’s). Hierdoor kan er bij een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis (‘out-of-hospital cardiac arrest’, OHCA) snel worden gereageerd en is de kans op overleving groter dan in de meeste andere landen. Eén op de vijf mensen overleeft; de overgrote meerderheid in een goede neurologische conditie.1 Mensen die weer ‘return of spontaneous circulation’ (ROSC) krijgen, hebben een kans van bijna 50% op herstel. Dit zijn vaak mensen bij wie de circulatiestilstand wordt waargenomen en omstanders meteen beginnen te reanimeren, en die een schokbaar ritme hebben (ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, VF/VT).1 Mensen die niet ter plaatse ROSC krijgen, hebben een veel slechtere uitkomst. Als een reanimatie langer dan 15 minuten duurt bij een refractaire circulatiestilstand, neemt de kans op overleving sterk af.2 Bij een schokbaar ritme (VF/VT) is er vaak een behandelbare…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden: dr. M.A. Kuiper, neuroloog-intensivist.

Contact M.A. Kuiper (mi.kuiper@wxs.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michael A. Kuiper ICMJE-formulier
Reanimatie bij hartstilstand buiten het ziekenhuis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties