Extracorporeel of conventioneel?

Reanimatie bij hartstilstand buiten het ziekenhuis

Illustratie van een hart met een hartmeter erdoorheen
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7555

Waarom dit onderzoek?

Een hartstilstand buiten het ziekenhuis heeft een slechte prognose, met name als de reanimatie langer dan 15 minuten duurt. Mogelijk kan het toevoegen van extracorporele cardiopulmonale resuscitatie (ECPR) aan de reanimatie de kans op overleving vergroten en het risico op hersenschade verkleinen.

Onderzoeksvraag

Heeft het toevoegen van…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Ademfrequentie meten bij een acuut zieke patiënt?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties