Psychologische en psychiatrische zorg bij erfelijke hersenziekten

Klinische les
25-11-2019
Lucienne B. van der Meer, Gregory P. Sprenger en Erik van Duijn

Dames en Heren,

Erfelijke hersenziekten geven een complex beeld van neurocognitieve, neuropsychiatrische en lichamelijke symptomen vanaf gemiddeld middelbare leeftijd. De patiënten worden meestal volledig zorgafhankelijk en overlijden vaak op relatief jonge leeftijd. Hun nakomelingen hebben een hoog risico de ziekte ook te krijgen. Gedurende de levensloop kunnen de patiënten en hun gezinsleden psychische klachten krijgen die tot telkens nieuwe zorgvragen leiden. Voor zorgverleners die incidenteel met erfelijke hersenziekten te maken krijgen, kan het lastig zijn adequate zorg te vinden. De twee ziektegeschiedenissen in de klinische les illustreren het belang van gespecialiseerde, multidisciplinaire psychologische en psychiatrische zorg.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Leiden: dr. L.B. van der Meer, GZ-psycholoog. Amstelring, verpleeghuis Willem Drees-Oostpoort, polikliniek Huntington, Amsterdam: drs. G.P. Sprenger, psycholoog. Huntington Expertisecentrum Topaz Overduin, Katwijk: dr. E. van Duijn, psychiater (tevens: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie).

Contact: L.B. van der Meer (l.b.van_der_meer@lumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Lucienne B. van der MeerICMJE-formulier
Gregory P. SprengerICMJE-formulier
Erik van DuijnICMJE-formulier