Traumatisch hersenletsel is geen incident

Chronische problemen door traumatisch hersenletsel

Klinische praktijk
Erik Grauwmeijer
Joukje van der Naalt
Majanka H. Heijenbrok-Kal
Gerard M. Ribbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A8949
Abstract

Dames en Heren,

Traumatisch hersenletsel is een belangrijke oorzaak van blijvende invaliditeit. Desondanks wordt traumatisch hersenletsel veelal beschouwd als een acuut incident, waarvoor de patiënt maar gedurende beperkte tijd specialistische begeleiding krijgt. Patiënten met traumatisch hersenletsel tonen wat dit betreft overeenkomsten met patiënten die een CVA hebben doorgemaakt. Beide groepen patiënten kunnen langdurig kampen met zogenoemde onzichtbare gevolgen, zoals intolerantie voor licht, geluid en drukte, geheugen- of aandachtsstoornissen en stemmingsproblematiek. Tevens geldt voor beide groepen patiënten dat deze problemen tot jaren na de gebeurtenis kunnen interfereren met dagelijkse bezigheden. Een patiënt die een CVA heeft doorgemaakt is echter vaak beter in beeld bij de huisarts dan de patiënt met traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld in verband met de aanpak van de cardiovasculaire risicofactoren. Bij patiënten met traumatisch hersenletsel is veelal minder sprake van comorbiditeit en is het risico op het niet of pas laat onderkennen van problemen groter. Aan de hand van…

Auteursinformatie

Rijndam Revalidatiecentrum, afd. Neurorevalidatie, Rotterdam (tevens: Erasmus MC, afd. Revalidatiegeneeskunde, Rotterdam).

Drs. E. Grauwmeijer en prof.dr. G.M. Ribbers, revalidatieartsen; dr. M.H. Heijenbrok-Kal, klinisch epidemioloog.

UMC Groningen, afd. Neurologie, Groningen.

Dr. Joukje van der Naalt, neuroloog.

Contact drs. E. Grauwmeijer (egrauwmeijer@rijndam.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties