Neuropsychiatrische aandoeningen: multidisciplinaire diagnostiek en behandeling
Open

Klinische les
14-01-2009
Jurjen J. Luykx, Frank J. Wolters, Nienke C.C. Vulink, Maaike van der Erf, John H.J. Wokke en René S. Kahn

Dames en Heren,

Het gebeurt regelmatig dat een patiënt een arts bezoekt in verband met symptomen die niet binnen één specialisme zijn te duiden. In deze klinische les zullen wij ingaan op een bepaalde categorie patiënten, namelijk die met neuropsychiatrische aandoeningen, gedefinieerd als ziektebeelden waarbij zowel neurologische als psychiatrische symptomen optreden. Neuropsychiatrische aandoeningen zijn onder te verdelen in beelden waarbij de psychiatrische symptomen onderdeel zijn van de ziekte en beelden waarbij die symptomen frequent bijkomende ziekteverschijnselen zijn.

Voorbeelden van het eerste type zijn enkele neurodegeneratieve aandoeningen. Zo begint de ziekte van Huntington vaak met depressie, angst of apathie,1 begint frontotemporale dementie met veranderingen in gedrag,2 en treden bij een overgrote meerderheid van de patiënten met de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob als eerste verschijnselen angst, wanen, slaapstoornissen of depressie op.3 Voorbeelden van het tweede type ziektebeelden zijn multiple sclerose (MS), ...