Psychologische behandeling van depressie; een systematisch overzicht van meta-analysen

Onderzoek
P. Cuijpers
J. Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1892-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Een overzicht geven van de meta-analysen naar de effectiviteit van psychologische behandelingen van patiënten met een depressieve stoornis.

Opzet

Systematische review.

Methode

Gezocht werd in Pubmed, Psycinfo en DARE, in eerdere reviews en in referentielijsten van geïncludeerde studies. Inclusiecriteria waren: statistische meta-analyse van gerandomiseerde studies die in de jaren 2000-2004 waren gepubliceerd in een Engelstalig tijdschrift. Er werden 3 typen uitkomstmaten onderscheiden: effecten op herstel, effecten op de mate van depressieve symptomen, en uitval.

Resultaten

Er werden 10 meta-analysen geïncludeerd met in totaal 132 primaire studies, waarvan 25 (19) in meer dan 1 meta-analyse voorkwamen. Psychologische interventies hadden een groot effect op herstel (oddsratio: 3,01) en op vermindering van klachten (gestandaardiseerde effectgrootte: –0,90). Met name cognitieve gedragstherapie was goed onderzocht; er was geen bewijs dat deze effectiever was dan andere psychologische behandelingen. Ook minimale psychologische interventies hadden grote effecten. Psychologische behandeling was ook effectief bij kinderen en adolescenten. Behandeling met antidepressiva alleen was minder effectief dan gecombineerde behandeling met antidepressiva en een psychologische interventie. Er waren geen aanwijzingen dat de uitval bij psychologische behandeling anders was dan in controlegroepen.

Conclusie

Er was ruime ondersteuning voor de effectiviteit van psychologische behandeling van patiënten met een depressieve stoornis.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1892-7

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Klinische Psychologie, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam.

Hr.prof.dr.P.Cuijpers en hr.prof.dr.J.Dekker (tevens: Mentrum, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Amsterdam), klinisch psychologen.

Contact hr.prof.dr.P.Cuijpers (p.cuijpers@psy.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties