Voortaan twee keer per week psychotherapie bij depressie*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Sanne J.E. Bruijniks
Pim Cuijpers
Marcus J.H. Huibers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5143
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of het verhogen van de sessiefrequentie de effecten van psychotherapie voor depressie vergroot.

Opzet

Prospectief gerandomiseerd onderzoek.

Methode

Dit onderzoek, de FreqMech-studie is een multicentrische Nederlandse studie waarin 200 patiënten met de diagnose ‘depressieve stoornis’ willekeurig werden toegewezen aan een van de volgende condities: (a) cognitieve gedragstherapie (CGT), 1 sessie per week; (b) CGT, 2 sessies per week; (c) interpersoonlijke psychotherapie (IPT), 1 sessie per week; en (d) IPT, 2 sessies per week. Patiënten ontvingen hetzelfde aantal sessies in alle condities. De primaire uitkomstmaat was depressie, gemeten met de Beck Depression Inventory II (BDI-II).

Resultaten

Psychotherapie voor depressie in een sessiefrequentie van 2 keer per week leidde tot snellere en betere behandeluitkomsten (3,85 punten meer afname op de BDI-II bij de hogere sessiefrequentie; verschil in effectgrootte tussen de sessiefrequenties: d = 0,55) en minder uitval (n = 16 vs. n = 32) dan wekelijkse sessies.

Conclusie

Het verdient overweging om CGT en IPT voor depressie standaard met een sessiefrequentie van 2 sessies per week aan te bieden om uitval te verminderen en de respons op en uitkomsten van de behandeling te verbeteren.

Auteursinformatie

Universiteit van Freiburg, afd. Klinische Psychologie en Psychotherapie, Freiburg im Breisgau, Duitsland: dr. S.J.E. Bruijniks, psycholoog. Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen, afd. Klinische Psychologie, Amsterdam: prof.dr. P. Cuijpers; prof.dr. M.J.H. Huibers, psychotherapeut (tevens: University of Pennsylvania, Philadelphia).

Contact S.J.E. Bruijniks (sanne.bruijniks@psychologie.uni-freiburg.de)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Deze studie werd gesubsidieerd door ZonMw en Stichting tot Steun VCVGZ. De subsidiegevers waren niet betrokken bij het ontwerp van de studie, de datacollectie, de data-analyse of de publicatie van het manuscript. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sanne J.E. Bruijniks ICMJE-formulier
Pim Cuijpers ICMJE-formulier
Marcus J.H. Huibers ICMJE-formulier
Twee keer per week psychotherapie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties